Oslavy Dne válečných veteránů v posádce Vyškov

Oslavy Dne válečných veteránů v posádce Vyškov

Den válečných veteránů se v posádce Vyškov slavil již v pátek 10. listopadu.

Oslavy odstartoval slavnostní nástup příslušníků Velitelství výcviku – Vojenské akademie, včetně frekventantů kurzů a Praporu zabezpečení Vyškov v areálu kasáren Dědice, kterého se účastnil i místostarosta města Vyškova Břetislav Usnul a další hosté z řad posádkových subjektů, České a slovenské obce dělostřelecké a Klubu vojenských důchodců.

V úvodu nástupu zaznělo z úst velitele posádky a Velitelství výcviku – Vojenské akademie brigádního generála Josefa Kopeckého nejprve poselství ministra obrany Martina Stropnického k tomuto významnému dni, ve kterém bylo mimo jiné řečeno: „Den válečných veteránů, však nemá pouze vzpomínkový a historizující rámec. Vždyť veteránem není jen ten, kdo prokázal svoji čest, odvahu a vlastenectví v dávné minulosti. Novodobí váleční veteráni Armády České republiky, kterých je dnes již více než třináct tisíc, zanechali svoji zřetelnou stopu na mnoha místech ve světě. Získali si trvalý respekt a uznání nejen svou perfektní připraveností, ale také svými osobními vlastnostmi. Zasloužili se o to, že Armáda České republiky se těší také doma výrazné podpoře veřejnosti a že vojenská profese neztrácí nic ze svého dobrého jména. Počet zájemců o službu v naší armádě trvale roste.“ Poté generál Kopecký dekoroval desítku svých příslušníků, vojáků i občanských zaměstnanců pamětním odznakem a mincí velitele VeV – VA.

K oslavám Dne válečných veteránů přímo ve vyškovských kasárnách pak patřila symbolická minuta ticha k uctění památky všech válečných veteránů, kteří již nejsou mezi námi, a také přímluva kaplana vyškovského velitelství majora Josefa Konečného s položením kytice u pamětní desky zahynulých příslušníků Vojenské akademie, setkání velení VeV – VA a hostů s veterány, a v závěru také bohoslužba za válečné veterány vedená v kapli kasáren Dědice k uctění památky všech obětí válek.

V průběhu dopoledne pak zástupci posádky Vyškov ještě uctili památku padlých hrdinů a obětí válek svojí účastí na pietních aktech na teritoriu Vyškova a okolí, včetně položení kytice u památníku Vojáci vojákům na starém hřbitově ve Vyškově.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (10. November 2017)