Příprava prvků „IZS“ v centru simulačních a trenažérových technologií pokračuje

Příprava prvků „IZS“ v centru simulačních a trenažérových technologií pokračuje

Dne 23. listopadu 2017 provedlo centrum simulačních a trenažérových technologií (CSTT) Brno další přípravu příslušníků Hasičského záchranného sboru (HZS) Jihomoravského kraje (JmK) a obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Slavkova u Brna. Námětem cvičení s počítačovou podporou CAX byla přívalová povodeň v obci Slavkov. Tento námět nebyl vybrán náhodně. Přívalová povodeň je často opakující se jev, se kterým se obec Slavkov potýká téměř v pravidelných intervalech.

CSTT Brno připravilo pro zajištění cvičení prostory potřebné pro naplnění struktury cvičení. Jednalo se zejména o vytvoření prostředí pro rozehru cvičení, operační centrum velitele zásahu, štáb velitele zásahu a prostory odpovídající rozmístění krizového štábu ORP Slavkov. Komunikační a informační podpora byla realizována v souladu s požadavky HZS, včetně využití radiových stanic Motorola, které používají příslušníci HZS jako jeden z druhů spojení v rámci prováděných zásahů. Taktický simulátor zabezpečil realizaci námětu cvičení, přívalovou povodeň a značnou část rozehry cvičení, která prověřila činnost složek IZS v průběhu řízení zásahu.

HZS JmK, jako řídící skupina cvičení, zabezpečil scénář cvičení a obsazení jednotlivých rolí ve struktuře krizového štábu a rozehry. Do role cvičícího byl ustanoven krizový štáb obce Slavkov a Územní Odbor HZS JmK Vyškov, jehož úkolem bylo řešení mimořádných událostí během přívalové povodně v souladu s námětem a scénářem cvičení.

Průběh cvičení prokázal skutečnost, že taktický simulátor reprezentovaný systémem OTB je vhodným nástrojem pro nácvik velení a řízení v průběhu řešení krizových stavů. Cvičící prokázali připravenost k řešení živelných pohrom v závislosti na zpracovaných havarijních plánech.

Cíle cvičení – tedy spolupráce a komunikace mezi HZS Jmk, ORP Slavkov a ostatními složkami byly splněny. Mezi složkami IZS, ORP a CSTT tak byla navázaná další spolupráce v rámci přípravy složek IZS a krizových štábů na řešení lokálních krizových stavů.


Autor: náčelník centra simulačních a trenažérových technologií Brno podplukovník Ing. Jiří Simmer

Foto: archiv CSTT

Vydal/a: 
Monika Nováková (29. November 2017)