Dílenské tatry bude využívat i vyškovské velitelství

Dílenské tatry bude využívat i vyškovské velitelství

Centrum zabezpečení materiálem technických služeb Štěpánov převzal dle uzavřené kupní smlouvy během září a listopadu pět dílenských vozidel Tatra T-815-7-D 8×8 od zástupců dodavatele Vojenského technického ústavu, s. p.

Vozidla jsou ve dvou modifikacích podle úrovně prováděných oprav. Tři vozidla připadla 4. brigádě rychlého nasazení, jedno 14. pluku logistické podpory a poslední bylo přiděleno Velitelství výcviku – Vojenské akademii Vyškov.

Dílenská vozidla jsou určena pro technické zabezpečení provozu kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů typu Pandur 8×8 v poli. Jedná se o podpůrnou techniku pro provádění údržby a oprav poškozené techniky v sestavě mechanizovaného praporu začleněného v rámci aliančního uskupení, nebo při účasti v operacích mimo vlastní teritorium.

Další nákupu dílenských vozidel na shodné podvozkové platformě Tatra budou v souladu s Programem rozvoje logistické podpory na roky 2017 – 2021 pokračovat v dalších letech, a to především s důrazem na obměnu zastaralých mobilních dílenských prostředků na podvozku Praga V3S.


Autor: Agentura logistiky

Vydal/a: 
Monika Nováková (29. November 2017)