Hroznatín 2017

Hroznatín 2017

V sobotu 25. listopadu se v Hroznatíně na Vysočině připomínalo 122. výročí narození československého prezidenta, účastníka dvou světových válek bojujícího za svobodu svého národa, armádního generála Ludvíka Svobody.

Vyškovskou posádku reprezentovali bývalý velitel VA generálmajor ve výslužbě Vladimír Sova a nynější náčelník štábu VeV – VA plukovník gšt. Jaroslav Medek. Průběh pietního aktu a kladení květinových darů zabezpečovala jednotka z 22. vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. Přítomní představitelé státních i společenských organizací, ruského konzulátu v Brně, města Svidníku a obce Hroznatín, jakož i řada dalších přítomných, položili květiny a věnce k pietnímu kameni.

Přítomni byli také paní Zoe Klusáková-Svobodová, dcera generála Svobody, dále jeho vnučka doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc., historička FF UK v Praze a pravnuk Miroslav Klusák, syn paní Ludi Klusákové.

Již po jedenácté se v rámci této akce uskutečnil pochod „Po stopách armádního generála Ludvíka Svobody“ organizovaný Klubem českých turistů z Trnavy u Třebíče. Ten absolvovalo kolem dvou set turistů.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a infomační důstojnice VeV – VA

Foto: archiv SLS

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. November 2017)