Den dětí se vyškovským vydařil

Den dětí se vyškovským vydařil

V pátek 29. května ožila kasárna Dědice téměř dvěma tisíci malými i velkými návštěvníky, kteří sem zavítali na tradiční Den dětí.

A program byl opravdu pestrý. Každý si zde přišel opět na své. Hned za branou, kde se registrovalo na 31 škol a školek a další návštěvníci, byly v prostorách hlavního vchodu a Společenského klubu připraveny stánky Domova dětí a mládeže Vyškov, z kterých si děti odnášely zajímavě tvarované balonky, ale i namalované obličeje, zatímco dospělí si mohli prohlédnou fotografickou výstavu o 2. světové válce či expozici o Velitelství výcviku – Vojenské akademii. A vše doprovázela také diskotéka a další zábava pro děti, kterou zprostředkoval Prapor zabezpečení Vyškov.

V samotném areálu kasáren se prezentovalo Velitelství výcviku – Vojenská akademie již tradičně nejen ukázkami výstroje, výzbroje a techniky pozemních i vzdušných sil AČR, ale i různými soutěžemi, ze kterých si mohly děti odnést i nějakou tu malou odměnu, ať už v podobě sladkostí či dokonce omalovánek, které si pro děti vyrobili například příslušníci Úseku střelecké přípravy. A protože počasí letos skutečně přálo došlo i na vždy nejočekávanější atrakci, a to přelet bitevního vrtulníku a seskoky výsadkářů.

Součástí Dne dětí pak byla, jako již i v minulých letech, opět část věnována prezentaci Policie ČR, která zde představila nejen svou techniku, ale i práci policejní potápěčů, psovodů či kriminalistického technika. A zapojila se i Odborná škola vojenské policie Vyškov ukázkou činnosti příslušníků vojenské policie.

Návštěvníci si však mohli z tohoto dne odnést nejen spoustu zajímavých zážitků, ale i cenných poučení. A to nejen ze strany příslušníků Policie ČR, ale i díky BESIP týmu zaměřeného na prevenci v dopravní výchově, který sebou přivezl k vyzkoušení i simulátor převrácení vozidla a v neposlední řadě Centru zdravotních služeb Vyškov, které zabezpečovalo ukázku zdravotnické techniky a poskytování první pomoci.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. June 2015)