Příslušníci centra základní přípravy obdarovali středisko sociálních služeb ve Střelicích u Brna

Příslušníci centra základní přípravy obdarovali středisko sociálních služeb ve Střelicích u Brna

Kurz základní přípravy cvičí začínající vojenské profesionály ve vševojskových dovednostech, a to jak teoreticky, tak prakticky. Součástí výcviku je ale také znalost základního vojenského etického kodexu, který zahrnuje odpovědnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest.

Během kurzu základní přípravy mají vojáci možnost projevit také svou občanskou a lidskou odpovědnost a obětavost v projektech, které jsou zaměřeny na solidaritu s nemocnými, například dárcovství krve a kostní dřeně, a také na solidaritu s vojenskými kolegy a jejich rodinami v případě příspěvků do Vojenského fondu solidarity.

Vojáci podzimního nástupního termínu byli vyzváni náčelníkem odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy plukovníkem gšt. Vojtěchem Prýglem i k dobrovolné materiální sbírce pro Zámeček Střelice, středisko sociálních služeb ve Střelicích u Brna. To poskytuje domov pro více než stovku dospělých a dětí se zdravotním postižením a provozuje také týdenní a denní stacionář, školu a školku pro děti se specifickými potřebami. Součástí každodenního rozvrhu obyvatel střediska je práce v ergoterapeutických dílnách.

Po několik týdnů probíhala u centra základní přípravy sbírka hraček a vlněné příze, které byly určeny pro radost dětem a aktivizační program dospělých. Ve středu 20. prosince pan plukovník Prýgl předal sbírku vedení Zámečku Střelice. Doprovázeli ho také v té době již dva téměř absolventi kurzu základní přípravy, vojínka Holanová a vojín Chlapec a kaplanka oddělení duchovní služby Vyškovské akademie, nadporučice Gabriela Horáková.

Vzhledem k tomu, že středisko získává náklady na svůj provoz a nákup materiálu mimo jiné ze sponzorských a dobrovolných darů, byla sbírka přijata s vděčností a před Vánoci přinesla radost jak dětským obyvatelům, tak pracovníkům střediska.


Text a foto: nadporučice Gabriela Horáková, kaplanka oddělení duchovní služby VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. January 2018)