Nabídka pracovního místa u Velitelství výcviku – Vojenské akademie

Nabídka pracovního místa u Velitelství výcviku – Vojenské akademie

Velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie nabízí pracovní místo: občanský zaměstnanec (o. z.) – lektor-instruktor Úseku mezinárodní a mezirezortní přípravy do zahraničních operací Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy VeV – VA.

Kvalifikační předpoklady:  12 – vysokoškolské bakalářské vzdělání

Platová třída: 11

  • pracovní úvazek 20 hodin týdně s možností změny na plný pracovní úvazek 40 hodin týdně

Požadavky:

  • Znalost anglického jazyka na úrovni C1 podle SERR (Společný evropský referenční rámec)
  • Znalost anglického jazyka dle normy STANAG 3333

Doporučené dovednosti nebo zkušenosti:

  • praxe s výukou v anglickém jazyce

Předchozí praxe:

  • výuka, tlumočení, překlady v anglickém jazyce

Místo výkonu práce: Vyškov

Nástup: 1. března 2018

Žádosti se strukturovaným životopisem doručte osobně, elektronicky, případně faxem kontaktní osobě nejpozději 16. 2. 2018. Žádost musí obsahovat telefonní kontakt.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jitka Tomkins
Velitelství výcviku – Vojenská akademie
V. Nejedlého
682 01 Vyškov

Tel: (973) 451 529, fax: (973) 451 510
Mobil: 605 556 615

Email: Jitka.Tomkins@gmail.com


 

Vydal/a: 
Monika Nováková (11. January 2018)