Zahájen i kapitánský kurz

Zahájen i kapitánský kurz

V pondělí 29. ledna nastoupilo k Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově celkem 37 příslušníků AČR, aby zde absolvovali kurz nižších důstojníků.

Zahájení kurzu proběhlo za účasti náčelníka Odboru profesní přípravy plukovníka gšt. Tibora Budíka. Z kurzů pořádaných na půdě Vojenské akademie ve Vyškově zaujímá právě kurz nižších důstojníků mety nejvyšší co do významu tohoto kurzu a to nejen pro Vojenskou akademii, ale rovněž pro vojenskou kariéru jeho absolventů.

Jedná se o kariérový kurz, který potřebují absolvovat důstojníci všech oborů, odborností a specializací s vojenskou hodností nadporučík, kteří byli vybráni ke jmenování do vojenské hodnosti kapitán. Vstupní podmínkou je úspěšné absolvování základního důstojnického kurzu. Cílem kurzu je tak připravit nižšího důstojníka v hodnosti nadporučík na výkon služby na systemizovaném místě s vojenskou hodností kapitán.

Mimo lektorů Vojenské akademie v tomto kurzu přednáší i odborníci ze složek Generálního štábu AČR. Výše jmenované skutečnosti s sebou přinášejí velmi vysoké požadavky na přípravu a administrativní zabezpečení kurzu.

Pro úspěšné absolvování kurzu musí posluchači po dobu 16 týdnů zvládat stanovenou problematiku, mít aktivní, samostatný a cílevědomý přístup k probíraným tématům, ale především úspěšně zvládnout závěrečné zkoušky.


Text: kapitán Lubomír Gola, ÚsKaPřND
Foto: o.z. Vladimír Bezděk, CKIT

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. January 2018)