Plavby a jízdy tanků pod vodou 2015: V rámci ukázkového dne se představila veškerá technika

Plavby a jízdy tanků pod vodou 2015: V rámci ukázkového dne se představila veškerá technika

V úterý 2. června se stalo vodní cvičiště Myslejovice ve vojenském výcvikovém prostoru Březina ukázkovým dnem výcviku AČR v překonávání vodní překážky plavbou bojových vozidel a jízdou tanků pod vodou.

Nejen vojáci, ale i příslušníci ostatních spolupracujících resortů, zahraniční hosté a také rodinní příslušníci, včetně těch úplně nejmenších, tak měli možnost shlédnout velmi atraktivní a jedinečný výcvik armádních řidičů.

„Vodní tok je významnou terénní překážkou a jednotky, které mají možnost ji překonat z chodu, tedy bez dalšího ženijního zabezpečení, mají velkou taktickou výhodu,“ vysvětlil všem hned v úvodu smysl tohoto výcviku jeho řídící podplukovník Radoslav Mareček, náčelník Centra dopravní výchovy Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově.

O tom, že česká armáda disponuje vozidly, které tuto významnou schopnost mají, se poté návštěvníci měli možnost přesvědčit na vlastní oči. Projetí tanku T-72 M4CZ pod vodou na druhý břeh jim předvedl řidič tanku Radim Hanák, příslušník 73. tankového praporu Přáslavice, tedy 7. mechanizované brigády, který takovýto výcvik absolvoval již po druhé ve své pětileté kariéře řidiče tanku.

A protože tento výcvik musí počítat naprosto se všemi situacemi, včetně těch krizových, byla nasimulována také dramatická situace s uvíznutím tanku, kdy všichni se zatajeným dechem sledovali okamžitou reakci a činnost záchranné a vyprošťovací služby, která tank dostala na břeh za úctyhodných necelých pět minut. „S tímto výcvikem samozřejmě souvisela dlouhá příprava, a to jak řidičů, tak techniky, která musela absolvovat i takzvané namáčení se zkouškou těsnosti a v neposlední řadě také přípravu příslušníků záchranné a vyprošťovací služby, která zde vrcholila v předcházejících čtrnácti dnech,“ objasnil podplukovník Mareček.

Další částí programu, pak byla možnost vidět vyškovské řidiče praporu zabezpečení a centra dopravní výchovy při plavbě po vodní překážce s bójkami vytyčenou dráhou a to s bojovými kolovými obojživelnými vozidly BVP-2, PANDUR, BRDM, kde mezi nejnáročnější části patřil průjezd bójkami couváním, ale i s obrněným pásovým transportérem MT-LB, který má horší manévrovací schopnost a překonával vodní překážku pouze z jednoho břehu na druhý a zpět. A i při tomto výcviku proběhla ukázka zásahu záchranné a vyprošťovací služby, a to při poruše a uvíznutí bojového vozidla, kde bylo možno shlédnout kromě vyproštění vozidel, také evakuaci posádky, řidiče, či dokonce záchranu tonoucího člena osádky bojového vozidla, který při snaze o odstranění závady spadl do vody. Tu předvedli záchranáři (potápěči i zdravotníci) od oživování na člunu při cestě ke břehu, přes transport na nosítkách k sanitce až do jejího odjezdu, ve výsledném špičkovém čase kolem jedné a půl minuty.

Na vodním cvičišti Myslejovice budou až do 19. června postupně cvičit překonávání vodní překážky plavbou a jízdou tanků pod vodou, útvary a zařízení AČR, a to jak pozemních, tak vzdušných sil. A podle podplukovníka Marečka by se tu mělo vystřídat na 200 cvičících.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA


Plavby a jízdy tanků pod vodou 2015

Technika k výcviku

 

 • BRDM
 • BVP-2
 • PANDUR
 • MTLB
 • T-72 M4CZ

Všechna vozidla jsou vybavena potřebným materiálem (vesty, lana, bójky, lanové spojky) ve vozidel jsou umístěny tabulky s volacími znaky, frekvencemi a signály

Parametry cvičiště a podmínky cvičení

 • délka dráhy pro plavající BV cca 820 m;
 • délka dráhy pro MT-LB cca 300 m;
 • délka tankového brodu 240 m
 • šířka tankového brodu 12 m
 • největší hloubka 4 m
 • sklon vjezdů a výjezdů:
  • přilehlá – bojová vozidla 12 °
  • přilehlá – tankový brod 11 °
  • protilehlá 5 – 6 °
 • překážky v souladu s TANK-6-6 (vjezd, průchod se zatáčením (13), omezený průchod k couvání (14);
 • nezastavovat motor;
 • poloha osádky při plnění cvičení v jednotlivých fázích;
 • kritéria (čas a technika řízení) BVP-11, PTS-8, MT-LB-12, PANDUR-10 a BRDM-8
 • výjimky pro MT-LB (proniknutí vody do vzd. soustavy, zastavení motoru, svévolné otevírání příklopů, vyjetí mimo hranice přepraviště, zastavení nebo sjetí při výjezdu;
 • upozornit na vlnolam při vjetí a vyjetí a pomalé a plynulé najetí do vody;

Stanoviště řídícího plaveb

 • rozmístění sektorů;
 • dokumentace
  • ON V PozS, velitelů brigád a velitelů praporů
  • zápis o dohovoru k využití vodního cvičiště
  • výpisy z rozkazů (provedení výcviku a složení osádek)
  • písemná příprava
  • dokumentace prokazující přípravu řidičů k výcviku (TK, PP, záznamníky ..)
  • EKŘ
  • potvrzení o zdravotní způsobilosti řidičů
  • záznam o výsledcích cvičení v řízení
  • kompletní dokumentace ZVS
  • schéma cvičiště
  • plán spojení
  • signály pro případ ztráty spojení
 • materiál
  • signální praporky
  • stopky
  • radiostanice
  • dalekohled
  • megafon
  • alkotest
  • satelitní telefonní přístroj
  • předpisy
 • personál
  • řídící plaveb
  • velitel ZVS
  • signalista ZVS
  • pomocník řídícího plaveb
  • spojovací mechanik
 • spojení
  • ALCATEL
  • 2 radiové sítě (ZVS, cvičící jednotka)
  • praporky

V areálu VC Myslejovice jsou pro výcvik jednotek AČR připravena následující zařízení:

 • ARMA
 • 5 mobilních WC
 • 2 polní umývárny
 • 1 vošboule
 • brífinkový stan
 • odstavná plocha pro vozidla

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. June 2015)