Všichni poddůstojníci byli úspěšní

Všichni poddůstojníci byli úspěšní

V pátek 27. dubna 2018 se uskutečnilo v prostorách Společenského sálu kasáren Dědice slavnostní vyřazení 57 úspěšných absolventů poddůstojnického kurzu.

„Cílem poddůstojnického kurzu je připravit posluchače pro výkon služby ve služebním zařazení s hodností četař až rotný, kteří budou pracovat zejména na základních velitelských pozicích a to se povedlo,“ konstatoval náčelník „Praporčické školy“ štábní praporčík Vladimír Blažek.

Během uplynulých 9 týdnů se posluchači denně učili vést podřízené a to jak teoreticky, tak praktickým zapojením do vedení a organizování činnosti jednotky a také si vyzkoušeli roli řídicího úseku na střelbách z ručních zbraní nebo funkci velitele družstva při polním výcviku. „Další zdokonalení přinese až samotná praxe u jednotek,“ řekl náčelník kurzu nadpraporčík Přemysl Melichárek. Dále byl důraz kladen na pochopení základní podstaty, významu a místa vojenské profese ve společnosti, pochopení historického vývoje vojenství a vojenskou etiku.

Za přítomnosti náčelníka odboru profesní přípravy VeV-VA plukovníka gšt. Tibora Budíka byl nejlepším posluchačem vyhlášen četař Josef Němec ze 43. výsadkového praporu Chrudim, který převzal z rukou štábního praporčíka Vladimíra Blažka pamětní dýku.


Text: praporčík Leoš Valta

Foto: praporčík Adam Kopecký

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. May 2018)