Branami vojenské akademie prošly další téměř tři stovky vojáků

Branami vojenské akademie prošly další téměř tři stovky vojáků

Tentokrát se jednalo o vybrané vojáky poddůstojnického a praporčického sboru, kteří zahájili na začátku měsíce září studium kariérních kurzů pořádaných úsekem kariérové přípravy poddůstojnického a praporčického sboru Odboru profesní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově.

Do obou kurzů, jak do základního praporčického, tak i poddůstojnického, nastoupilo dohromady téměř 300 vojáků různých odborností, což je více než dvojnásobný nárůst počtů posluchačů ve srovnání s posledním kurzem organizovaným v lednu tohoto roku. Dle vyjádření náčelníka „praporčické školy“ štábního praporčíka Vladimíra Blažka je zvýšený počet posluchačů odrazem rostoucí důležitosti kariérového vzdělávání poddůstojníků a praporčíků v systému řízení kariér Armády České republiky. Úspěšné absolvování kariérního kurzu se stává klíčovým předpokladem k další kariéře vojáka. „Přestože došlo k dvojnásobného zvýšení počtů vojáků v jednotlivých kurzech, díky provedené optimalizaci organizace kurzu věřím, že poddůstojnický i základní praporčický kurz proběhne v souladu s připraveným plánem výuky,“ dodává náčelník úseku kariérové přípravy.

Náčelníkem Základního praporčického kurzu je nadpraporčík Stanislav Slinták, který během zahajovací přednášky seznámil vojáky s průběhem kurzu zaměřeného do tří klíčových oblastí rozvoje praporčického sboru. Vojáky tak čeká výuka v oblastech Vojenské profesní přípravy, Leadershipu a vojenské etiky a v neposlední řadě též Klíčové kompetence praporčíků. Obsah výuky v tomto kariérovém kurzu je společný pro všechny obory a odbornosti v Armádě České republiky. Jak říká nadpraporčík Stanislav Slinták: „Cílem studia v kurzu je rozšíření a upevnění teoretických a praktických znalostí vojáků v souladu s vojenskými doktrínami, předpisy a nařízeními. Získané znalosti pak uplatní při svém dalším působení v Armádě ČR.“

Cílem poddůstojnického kurzu je příprava vojáků na budoucí role velitelů družstev. „Vojáci se během kurzu zdokonalí ve velení a naučí se metodicky řídit jednotlivá zaměstnání. Věříme, že se nám podaří předat vojákům všechny poznatky a zkušenosti, které jim pomohou v růstu jejich kvalifikace,“ komentuje cíl kurzu náčelník poddůstojnického kurzu nadpraporčík Přemysl Melichárek.

Všechny vojáky poddůstojnického a praporčického kurzu čeká řada přednášek, seminářů, praktických výcviků a metodických zaměstnání, při nichž si budou moci nabyté znalosti ověřit. V samotném závěru kurzu pak absolvují závěrečný test. Na závěr jednotlivých kurzů budou instruktoři „praporčické školy“ vybírat nejlepší posluchače. Oba nejlepší vojáci jak z poddůstojnického, tak i základního praporčického kurzu, budou oficiálně vyhlášeni během slavnostního vyřazení, které posluchače čeká v druhé polovině měsíce listopadu.


Text a foto: praporčík Martin Remeš, Úsek kariérové přípravy poddůstojnického a praporčického sboru VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. September 2018)