Vyškovští slavnostně vyřadili dalších 355 úspěšných absolventů kurzu základní přípravy

Vyškovští slavnostně vyřadili dalších 355 úspěšných absolventů kurzu základní přípravy

Ve čtvrtek 20. září se uskutečnilo v prostorách auly vyškovských kasáren slavnostní vyřazení dalších úspěšných absolventů kurzů základní přípravy.

Tentokrát se jednalo o budoucí studenty Univerzity obrany (UO), Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, ale i absolventy Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Moravská Třebová (VSŠ a VOŠ), kteří nastoupí přímo k útvarům a zařízením AČR.

Přípravnou službu u centra základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) všichni společně započali 1. srpna a jejich pomyslnou cestu dvouměsíčním základním výcvikem nyní ukončilo symbolické trojí odzvonění na zvon základní přípravy, kterého se ujal zástupce velitele VeV-VA plukovník gšt. Petr Svoboda. Aktu vyřazení pak přihlíželi i další hosté. Za Univerzitu obrany Brno k absolventům promluvil plukovník Martin Macko.

„Cílem základní přípravy, na kterou nastoupilo celkem 408 studentů UO Brno a 17 studentů VSŠ a VOŠ Moravská Třebová, bylo naučit se základním právům a povinnostem, zvládnout hlavní činnosti potřebné k přežití na bojišti, dále pak obsluhu a střelbu z ručních zbraní a v neposlední řadě vytvořit si psychické a morální předpoklady pro výkon další služby,“ připomenul v průběhu ceremoniálu jeho starší instruktor centra základní přípravy praporčík Pavel Hanák. „Praktické prověření získaných znalostí, dovedností a návyků bylo provedeno v rámci dvou komplexních polních výcviků, postupových zkoušek a závěreční sdružené zkoušky,“ dodává náčelník Centra základní přípravy podplukovník Peter Istenčin. O tom, že ne každý uspěje, svědčí sedmdesátka těch, kteří z nejrůznějších důvodů kurz nedokončili.

Všichni absolventi se ve svém novém profesním životě zavázali k takovým morálním hodnotám, jako je odpovědnost, obětavost, smysl pro povinnost, odvaha, čest. A zatímco studenti z Moravské Třebové již v průběhu kurzu složili vojenskou přísahu před očima vyškovské veřejnosti, studenty UO přísaha čeká 27. října v Praze. Ta bude součástí oslav 100. výročí vzniku Československé republiky.

Dalších více než 700 nováčků očekávají Vyškovští již v pondělí 1. října. A to jak armádních rekrutů, tak nových příslušníků aktivní zálohy a účastníků dobrovolného vojenského cvičení.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. September 2018)