Studium zahájili i posluchači Základního důstojnického kurzu

Studium zahájili i posluchači Základního důstojnického kurzu

V pondělí 4. února se za účasti náčelníka Odboru profesní přípravy plukovníka gšt. Tibora Budíka uskutečnilo slavnostní zahájení studia posluchačů Základního důstojnického kurzu.

Jde o další běh sedmnáctitýdenního prezenčního studia, kterého se účastní 90 důstojníků. Daný kurz je určen pro nové důstojníky AČR mající předpoklady pro zastávání nejnižších velitelských a štábních funkcí se stanovenou hodností poručík a nadporučík. Výuka je zaměřena zejména na oblasti vojenského umění, leadershipu, bezpečnostních a obranných studií a k získání návyků a informací důležitých pro zvládnutí pozice důstojníka AČR.


Text: kpt. Lubomír Gola, Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků

Foto: Vladimír BEZDĚK, CKIT

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. February 2019)