Výcvik 13. dělostřeleckého pluku u OSTT Vyškov

Výcvik 13. dělostřeleckého pluku u OSTT Vyškov

Ve dnech 4. – 8. 2. 2019 proběhl na Odboru simulačních a trenažérových technologií ve Vyškově (OSTT Vyškov) technický nácvik řízení palby s počítačovou podporou 13. dělostřeleckého pluku z Jinců.

Samotnému provedení nácviku předcházela příprava, která probíhala od 28. 1. – 1. 2. 2019, kdy plánovací a řídící tým pod vedením majora Ing. Romana Buldry ve spolupráci s příslušníky OSTT Vyškov připravovali jednotlivé scénáře.

Dělostřelci si připravili cvičení s námětem dělostřelecké podpory brigádního úkolového uskupení (BÚU) při vedení obraných a útočných operací. Celé cvičení řídil štáb složený z příslušníků štábu 13. dělostřeleckého pluku (13.dp), cvičícími byli příslušníci 132. dělostřeleckého oddílu (132.do).

Smyslem cvičení bylo procvičit pracoviště koordinace palebné podpory vyčleňované 132.do pro 7.BÚU v plánování a řízení dělostřelecké podpory. Důležitost cvičení pro dělostřelecký pluk potvrdila i dvoudenní návštěva zástupce velitele pluku (ZV pluku) a velitele cvičícího oddílu plukovníka gšt. Jana Cífky. Vysoká profesionalita příslušníků dělostřeleckého pluku při přípravě a vlastním provedením cvičení potvrdila velmi dobré zkušenosti příslušníků OSTT se spolupráci s 13.dp.

Zástupce velitele 13. dělostřeleckého pluku potvrdil, že dělostřelecký pluk má zájem i nadále rozvíjet úspěšnou spolupráci s OSTT Vyškov.


Text a foto: npor. Ing. Šárka Krejčiříková, CSTT

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (12. February 2019)