Vojenskou akademii navštívil armádní generál v záloze Petr Pavel

Vojenskou akademii navštívil armádní generál v záloze Petr Pavel

Ve čtvrtek 21. února měli možnost u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově přivítat mezi sebou velmi vzácného hosta, a to armádního generála v záloze Petra Pavla.

Toho zde přijal velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie brigádní generál Radek Hasala, který působil ve funkci jeho asistenta, když byl náčelníkem Generálního štábu AČR a také předsedou vojenského výboru NATO. Spolu s dalšími hlavními představiteli VeV-VA nejprve seznámili generála Pavla s některými aspekty činnosti VeV-VA.

Poté se generál v.z. Pavel v doprovodu generála Hasaly ve své přednášce představil příslušníkům Velitelství výcviku-Vojenské akademie, Praporu zabezpečení Vyškov a také účastníkům Akademie 3. věku, která funguje při VeV-VA. Zaplněný kinosál kasáren Dědice měl možnost mimo jiné vyslechnout, že tyto prostory mu rozhodně nejsou cizí, neboť v osmdesátých letech zde absolvoval vysokou vojenskou školu, kterou v roce 1983 odstartoval vojenskou kariéru jako čerstvě promovaný poručík. Předmětem zájmu posluchačů pak byla témata, jako jsou bezpečnostní hrozby či migrace.

A nezůstalo jen u jedné přednášky. Tu další věnoval armádní generál v záloze Pavel příslušníkům kariérových kurzů, včetně vybraných příslušníků kurzu základní přípravy. Tématem ve zcela zaplněné aule bylo jeho působení v armádě, včetně zahraničního. Předmětem následné diskuze byly mimo jiné změny v armádě, potažmo v oblasti leadershipu (vedení lidí), přístupu profesionálů k vlastenectví a dalším hodnotám, či postavení ČR jako hodnotného a právoplatného člena NATO a bezpečnostní hrozby. Součástí obou přednášek byla také možnost získání podpisu pana generála Pavla i s osobním věnováním v rámci jeho autogramiády.

Návštěva armádního generála v.z. Petra Pavla u VeV-VA pokračovala ještě pátečním dopoledním programem, kdy se měl možnost ve vojenském výcvikovém prostoru blíže seznámit s oblastí střelecké přípravy a přípravy řidičů. Na závěr předal velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala armádnímu generálovi v.z. Petru Pavlovi Pamětní list a také knihu vydanou při příležitosti 20. let vzniku Vojenské akademie ve Vyškově.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (22. February 2019)