V rámci nástupu VeV-VA zazněla řada poděkování za další aktivity jeho příslušníků v loňském roce

V rámci nástupu VeV-VA zazněla řada poděkování za další aktivity jeho příslušníků v loňském roce

V pátek 22. února se uskutečnil u Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) nástup jeho příslušníků, v rámci kterého zaznělo kromě vyhodnocení úkolů za uplynulý měsíc velitelem VeV-VA brigádním generálem Radkem Hasalou, také několik poděkování příslušníkům VeV-VA.

Náčelnice personálního oddělení VeV-VA majorka Šárka Maženská seznámila přítomné vojáky z povolání i občanské zaměstnance s celkem třemi. Konkrétně se jednalo o Děkovný list náčelníka GŠ AČR příslušníkům VeV-VA za finanční příspěvek ve výši 50 779 Kč do sbírky ke Dni válečných veteránů, přičemž v převážné většině se na ní podíleli příslušníci a žáci Centra základní přípravy.

Další poděkování směřovalo od Společnosti Tango – Daruj hračku a také domovů sociálních služeb příslušníkům VeV-VA, kteří se podíleli na organizaci třídění dárků od Ježíška pro handicapované klienty ze 73 domovů a zařízení. Zapojili jsme se letos poprvé a rukama našich dobrovolníků prošlo neuvěřitelných 6 tun těchto dárků. V příloze přikládáme dopisy domovů, které jsou pro nás tou největší odměnou, potěšily a zahřály u srdíčka každého z nás, kdo přiložil ruku k dílu, podpořené dárkem z vlastní keramické dílničky Domova sociálních služeb Háj a Nová ves – soškou anděla.

A poslední poděkování od náměstka pro řízení sekce obranné politiky a strategie MO Jakuba Landovského mířilo do oblasti spolupráce a zapojení VeV-VA do naplňování cílů vládou schválené koncepce POKOS v roce 2018. V loňském roce se VeV-VA zapojila do zpracování nové koncepce POKOS na roky 2019 – 2024 a dále se podílela na organizaci a provádění akcí na podporu Přípravy občanů k obraně vlasti (POKOS). V letošním roce čeká příslušníky VeV-VA tato prezentace již v příštím týdnu, kdy se představí ve dvou základních školách (v Lednici a Mikulově). Prezentovat zde budou druhému stupni nejen VeV-VA jako rezortní zařízení pro přípravu personálu, ale speciálně pak chemickou a zdravotnickou přípravu a také zkušenosti ze zahraničních operací. Nově se pak v červu budou ještě podílet na Pochodu POKOS, který proběhne přímo v kasárnách Dědice.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (22. February 2019)