Vyškovští si připomenuli Den vítězství společným nástupem

Vyškovští si připomenuli Den vítězství společným nástupem

V úterý 7. května se v kasárnách Dědice uskutečnil nástup příslušníků Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA), včetně příslušníků právě probíhajících kurzů, a to k příležitosti oslav 74. výročí Dne vítězství.

V rámci nástupu nejprve zazněl Rozkaz ministra obrany Lubomíra Metnara ke Dni vítězství – 8. 5. 1945, určený vojákům i občanským zaměstnancům, který všem přítomným přednesl zástupce velitele VeV-VA plukovník gšt. Petr Svoboda a poté k tomuto významnému dni dodal také svá slova a zamyšlení.

Při této příležitosti pak zazněla i řada poděkování příslušníkům VeV-VA za rezortní i mimorezortní spolupráci. V rámci mimorezortní spolupráce to bylo poděkování ředitele Vazební věznice Hradec Králové vrchního rady plukovníka Ilji Jurky za umožnění účasti jejich příslušníka na specifickém odborném kurzu VeV-VA „Boj v zastavěném prostoru“, který se ukazuje i pro potřeby Vězeňské služby ČR jako značně přínosný. Daná problematika bude moci být dále zařazována do výcviku operativně eskortních skupin zajišťujících eskorty nebezpečných osob.

V rámci rezortní spolupráce pak zaznělo poděkování náčelníka Oddělení základní a odborné přípravy Hlavního velitelství Vojenské policie podplukovníka Michala Nového za součinnost a vstřícnost při zabezpečení výuky v kurzu „Silniční kontrola vozidel ozbrojených sil“, který ocenil profesionální přístup příslušníků Centra dopravní výchovy, podílejících se na výuce, a dále to byly děkovné listy velitele 143. zásobovacího praporu Lipník nad Bečvou podplukovníka Pavla Crhonka, a to hned třem příslušníkům Úseku přípravy mechanizovaného vojska Odboru profesní přípravy za vynikající spolupráci a iniciativní přístup při provedení kurzu střelec operátor LOV IVECO pro příslušníky 143. zabezpečovacího praporu.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (7. May 2019)