Na Semináři velitele Pozemních sil AČR zazněly zkušenosti z britské armády

Na Semináři velitele Pozemních sil AČR zazněly zkušenosti z britské armády

Ve čtvrtek 30. května Vojenskou akademii navštívil vrchní praporčík britské armády Warrant Officer Class One Gavin H. Paton, který přijal pozvání velitele pozemních sil generálmajora Josefa Kopeckého, a jako hlavní host přednášel na semináři pro velitele a vrchní praporčíky brigád a praporů pozemních sil.

Samotný seminář s názvem „NCO and Officer Relationship. Mutual trust and common goals“ organizoval Úsek kariérové přípravy poddůstojnického a praporčického sboru ve spolupráci s vrchním praporčíkem pozemních sil štábním praporčíkem Petrem Kružíkem. Ústředním tématem uvedeného semináře byl vztah mezi příslušníky praporčického a důstojnického sboru. Konkrétně pak role a úloha vedoucích a vrchních praporčíků při podpoře velitelů při jejich velení vojákům a jednotkám na všech úrovních. Vrchní praporčík britské armády (Sergeant Major of the Army) WO1 Gavin Paton hovořil o jeho osobní zkušenosti, o své práci a o úkolech, které jsou před vrchní praporčíky stavěny v britské armádě. Pro některé přítomné vojáky bylo překvapením, že institut vrchního praporčíka britské armády existuje teprve od roku 2015 a WO1 Paton je teprve druhým vojákem v této pozici. Do roku 2015 v britské armádě struktura vrchních praporčíků existovala pouze do úrovně pluku (regiment). Dalším z přednášejících hostů byl velitel British Military Advisory and Training Team (BMATT) Colonel James Galloway, který o uvedeném tématu hovořil z pohledu důstojníka a velitele. Celým seminářem se táhla jedna zásadní myšlenka celého konceptu praporčické a důstojnické spolupráce, ten spočívá v přísném rozdělení rolí. Stejně jako v britské armádě, i u nás důstojník má být nositelem kompetencí a určí cíl. Oproti tomu praporčík, jako nositel zkušeností je tím, kdo volí cestu k dosažení daného cíle.

WO1 Paton poté zamířil na návštěvu k Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků, kde s náčelníkem úseku štábním praporčíkem Vladimírem Blažkem a jeho týmem hovořili o směřování rozvoje vzdělávání příslušníků praporčického sboru jak v britské, tak i české armádě. Snahou britského vrchního praporčíka je vytvořit instituci podobnou „Praporčické škole“ a soustředit tak kariérové vzdělávání příslušníků britských jednotek pod jednu instituci. „Oba jsme společně souhlasili, že zde se nabízí prostor k nějaké formě spolupráce, které my se rozhodně nebráníme,“ hodnotil společné setkání náčelník úseku štábní praporčík Vladimír Blažek.

Oficiální návštěvu „Praporčické školy“ uzavřel WO1 Gavin Paton návštěvou radniční věže města Vyškova a následnou večeří, kam jej pozvali příslušníci praporčické školy. Obě „delegace“ tak společně neformálně uzavřeli své setkání, které snad nebylo poslední.


Autor: praporčík Adam Kopecký, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků praporčíků

Vydal/a: 
Monika Nováková (7. June 2019)