Zahájen další běh kurzu pro nižší důstojníky, tentokrát jeho kombinovaná forma

Zahájen další běh kurzu pro nižší důstojníky, tentokrát jeho kombinovaná forma

V pondělí 17. června proběhlo u Velitelství výcviku-Vojenské akademie zahájení kombinovaného Kurzu pro nižší důstojníky, do kterého nastoupilo celkem 90 posluchačů reprezentující různé složky AČR. Kurz svým úvodním slovem zahájil náčelník Odboru profesní přípravy plukovník gšt. Ing. Tibor Budík a účastnili se ho rovněž vedoucí lektoři a další příslušníci Centra kariérové přípravy nižších důstojníků.

Náčelník Odboru ve svém proslovu vysvětlil cíl kurzu a zdůraznil význam a smysl kariérového vzdělávání v rámci kariéry důstojníka AČR.

V Kurzu pro nižší důstojníky jsou zařazeni důstojníci v hodnosti nadporučík a kapitán s předpoklady pro zastávání velitelských a štábních funkcí se stanovenou hodností kapitán. Kombinovaná forma kurzu trvá 7 měsíců a v jejich průběhu na posluchače čeká celkem 6 studijních soustředění. Posluchači mají k dispozici dva e-learningové nástroje, a to virtuální platformy Google Classroom a Eduweb, na nichž jsou sdíleny materiály a odkazy směřující k rozvoji jejich obecných dovedností a měkkých kompetencí, a k ověřování získaných vědomostí formou plnění dílčích testů.

Obranná a bezpečnostní studia, leadership, rozvoj ozbrojených sil a vojensko-profesní příprava: to jsou čtyři základní oblasti, se kterými se posluchači budou v rámci výuky setkávat a ve kterých by si měli rozšířit obzory a získat nové informace využitelné pro výkon funkce v hodnosti kapitán.


Autor: Hana Malachová, OProfpř

Foto: Veronika Schauerová

Vydal/a: 
Monika Nováková (25. June 2019)