POKOS pochod zpestřil závěr školního roku jedné z vyškovských škol

POKOS pochod zpestřil závěr školního roku jedné z vyškovských škol

Ve středu 26. června se uskutečnil u Velitelství výcviku-Vojenské akademie projekt Přípravy občanů k obraně státu (POKOS) v jeho podobě pochodu. Ta zde měla svou premiéru, neboť Vyškovští se zatím podíleli jen na prezentacích POKOS na základních školách.

Zúčastnilo se jej pře 200 žáků 2. stupně Základní školy Nádražní z Vyškova. Ti se dostavili v doprovodu pedagogického sboru do kasáren Dědice o půl deváté a hned na hlavním vchodě si je rozdělili průvodci z Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) do devíti skupinek, neboť pro ně bylo připraveno přesně tolik stanovišť. To první připravili zástupci Odboru komunikace Ministerstva obrany (OK MO) v podobě výstavy a vědomostní soutěže dle připravených pracovních listů a zbylých 8 pak Vyškovští. Zdravotnická příprava se zaměřením na poskytování první pomoci, včetně sanity, chemická příprava, spojovací příprava, topografická příprava, ukázka zbraní, ale i soutěže ve střelbě ze vzduchovky, hodu gumového granátu na cíl a v běhu přes překážkovou dráhu.

Celý program a jeho průběh uvedl zástupce ministerstva Petr Toman a poté žáky přivítal náčelník Operačního oddělení VeV-VA podplukovník Milan Bielak, který představil poslání vyškovské akademie, coby zařízení pro přípravu personálu rezortu MO, a přiblížil žákům jeho činnost, když mimo jiné zmínil: „Jste v centru vzdělávání a výcviku, kterým musí projít každý voják, od základní přípravy, přes kariérové a odborné kurzy až po speciální přípravu. A nejsou to jen vojáci pozemních i vzdušných sil naší armády, ale i civilní zaměstnanci, záložníci, dobrovolníci či příslušníci zahraničních armád. Ročně je to přes 15 tisíc účastníků.“

Poté se již soutěžilo, ale i vzdělávalo! Tak aby si žáci zábavnou formou odnesli některé cenné poznatky, zkušenosti i dovednosti. „To je hlavním cílem tohoto projektu: Dozvědět se řadu důležitých informací spojených s potřebou a nutností obrany naší vlasti a úlohou vojáků Armády ČR,“ vysvětluje Daniela Hölzelová, jedna z jeho organizátorů. A kromě zabezpečení občerstvení ze strany OK MO, atmosféru programu zpestřila i reprodukovaná hudba, prohlídka obrněných vozidel Pandur a Iveco a také drobné prezentační předměty, které si děti vysoutěžily.

POKOS – Pochod se uskutečňuje pod vedením Odboru komunikace MO a ve spolupráci s útvary a zařízeními AČR dvakrát ročně jako půldenní sportovně vzdělávací program. V tom letošním jej organizoval na jaře 53. pluk průzkumu a elektronického boje v Opavě a nyní dorazil do Vyškova. Co však tyto akce měly společné, byly velmi náročné klimatické podmínky. Zatímco v Opavě to byl vytrvalý déšť, tak ve Vyškově zase úmorné horko, kdy teplota dosahovala i v dopoledních hodinách kolem 35 stupňů ve stínu. „Musím přiznat, že z toho vedra jsme měli vážné obavy, to jsme ještě nikde nezažili,“ hodnotí Daniela Hölzelová a dodává: „Vyškovští však byli připraveni opravdu na vše a povolali své hasiče. Ti žáky nejen osvěžili, ale zároveň jim poskytli o atrakci navíc. A měla opravdu úspěch.“ Právě z důvodu vysoké teploty přišlo i méně dětí, než bylo plánováno. „Původně nás mělo přijít téměř 300, ale spousta rodičů nechala děti raději doma,“ vysvětluje jedna z učitelek.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. June 2019)