Srubový tábor Smilov obléhaly děti

Srubový tábor Smilov obléhaly děti

Dne 27. 6. 2019 se věkový průměr uživatelů Srubového tábora Smilov na jeden den výrazně snížil. Velitel Samostatného dislokačního místa Libavá major Václav Přikryl pořádal Den otevřených dveří, na který pozval děti zaměstnanců, místní základní školy a její partnerské základní školy obce Dvorce. Pod vedením pedagogů a rodičů si na Srubový tábor Smilov našlo cestu více než 300 dětí a pedagogů.

Děti tak na malou chvíli upustily ze svých rukou telefony, tablety a počítače, a tyto vyměnily za buzoly, ochranné masky a minohledačky. Sociální sítě nahradily maskovacími. Na patnácti různých stanovištích pro ně byly připraveny disciplíny skrývající rafinované úkoly, jejichž splnění bylo bodově hodnoceno. Děti postupně získávaly dovednosti v házení granátů na cíl, kompletaci radiostanice RF-13, chůzi na chůdách, použití džberových stříkaček, střelbě ze vzduchovky, ošetřování raněných a plnění disciplín výročního přezkoušení vojáků z povolání z tělesné přípravy. Při plnění náročných úkolů děti zjistily, že spolužáci, se kterými sdílejí školní lavici, mohou být skvělými týmovými hráči a doba strávená bez wi-fi signálu může být plná dobrodružství.

Odměnou všem účastníkům Dne otevřených dveří byl vyhlášený vojenský guláš, ale také nanuk, který v letním počasí přišel více než vhod. Z rukou velitele pak první tři vítězné týmy převzaly diplomy a nanukové dorty, při jejichž přebírání neskrývaná radost z výhry neznala mezí.

Hlavní myšlenka velitele Samostatného dislokačního místa při organizování Dne otevřených dveří „ať se děti alespoň na chvíli vzdají moderních přístrojů, naučí se týmové spolupráci, protáhnou svá těla a zjistí, že se v přírodě neztratí a je tam krásně“, tak byla beze zbytku naplněna.


Text: ZNŠ SOVZ Libavá, npor. Ing. Jana Didyková

Foto: archiv SOVZ Libavá

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. July 2019)