Vyškovský kurz pro civilní zaměstnance NATO poprvé v novém

Certifikace kurzu civilních zaměstnanců NATO před vysláním do zahraniční operace vedeného instruktory Vojenské akademie ve Vyškově

Ač příprava civilních zaměstnanců NATO má ve Vyškově již více než 12letou tradici a pořadové číslo kurzu bylo již 54, tak vše bylo tentokrát úplně jinak. Téměř roční práce instruktorů Úseku mezinárodní a mezirezortní přípravy do zahraničních operací na výstavbě nového kurzu byla v termínu od 23. do 28. června 2019 ukončena bezvadným provedením kurzu a následným návrhem k certifikaci HQ SACT Norfolk.

Nově se jedná o tzv. rezidentní fázi přípravy civilních zaměstnanců NATO před vysláním do nebezpečných oblastí, která je zejména zaměřena na praktické procvičení teoretických znalostí získaných během povinného online kurzu a výuky během prvních 2 dnů trvání kurzu. Kurz je nově připraven pro maximální počet 24 účastníků a tematika a samotná výstavba kurzu byla koncipována dle aktuálních požadavků Velitelství NATO reprezentovaného panem Martinem Langranem, do jehož gesce spadá kompletní příprava personálu NATO před vysláním do nebezpečných oblastí.

Většina kurzu trvajícího 5 výcvikových dnů probíhá přímo v prostorech vojenského újezdu Březina. Obsah kurzu se opírá o problematiku C-IED, zdravotnickou, spojovací a topografickou přípravu doplněnou o teoretické informace o přípravě samotného zaměstnance na pracovišti před vysláním do zahraničí a rozšířenou o vybrané prvky z oblasti S.E.R.E. a Force Protection. Celý kurz vyvrcholil závěrečnou prověrkou připravenosti v rámci polního výcviku, při kterém posluchači kurzu samostatně plnili zadané úkoly během předem připravených scénářů.

Výuka a výcvik v kurzu probíhá výhradně v anglickém jazyce, což klade vysoké nároky jak na znalosti a dovednosti instruktorů, tak i na komunikační dovednosti posluchačů kurzu. Tito civilní zaměstnanci pocházeli tentokrát z 12 různých zemí Evropy a Severní Ameriky a většina byla bez vojenské minulosti. Během finálních scénářů se posluchači kurzu museli vypořádat nejen s vyjednáváním ve vesnici, vedeným v angličtině s využitím tlumočící osoby, ale i se situací, kdy nerozumí jazyku samozvaných ochránců kontrolního místa anebo se situací, kdy se lokální komunita chystá lynčovat „provinilou“ ženu. Na závěr si účastníci na několik hodin na vlastní kůži užili pocit být v zajetí. Všech 24 civilních zaměstnanců splnilo veškeré požadavky, úspěšně ukončilo kurz a převzalo certifikát z rukou velitele kurzu.

Na celý kurz dohlížel mimo již zmíněného pana Langrana také tvůrce nového sylabu pan O'Neill a 4 zástupci HQ SACT Norfolk vedeni podplukovníkem Van Der Zandem.

Na výuce v kurzu se podíleli nejen instruktoři Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy, ale i instruktoři z vojenských zařízení mimo podřízenost VeV-VA ve Vyškově. Celého kurzu se zúčastnila v roli instruktorky také příslušnice kabinetu Ministra obrany, výuku v oblasti Close protection zajistili 2 instruktoři 1. skupiny Oddělení ochrany osob, Velitelství Ochranné služby Vojenské policie Praha a výuku a ukázku z oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení zabezpečil příslušník Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení (JCBRN Defence COE) ve Vyškově.

Děkuji všem, kdo se na přípravě a provedení kurzu podíleli, protože bez Vaší pomoci a podpory by nebylo možné tento kurz zorganizovat!


Autor: prap. Jaroslav Husák, DiS., ÚsMezinMezirPřZO

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. July 2019)