Čerství absolventi instruktorského kurzu ABIC

Čerství absolventi instruktorského kurzu ABIC

Dne 28. června byl u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ukončen Army Basic Instructor Course (ABIC), čímž získala Armáda ČR celkem sedmnáct nově certifikovaných instruktorů. Tento kurz byl organizovaný úsekem kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků („Praporčická škola“) Odboru profesní přípravy, Velitelstvím pozemních sil a ambasádou USA.

Vybraní příslušníci AČR se deset dnů věnovali studiu instruktorských kompetencí pod vedením zkušených instruktorů americké armády SFC Amandy Henderson a SFC Carlose Rodarte. Uvedenou dvojici doplňoval starší instruktor George Carter, který přednášel především na téma vzdělávání dospělých.

Náplní prvních tří dnů byla výuka teoretických znalostí a zásad důležitých při tvorbě vyučovací hodiny. Posluchači se tak dozvěděli, jak strukturovat samotnou hodinu, jak může vypadat formalizovaná šablona pomocné prezentace k přednášce a jak správně vystupovat v roli instruktora. Po teoretickém úvodu následovala dvě praktická cvičení, kde posluchači museli aplikovat nově získané znalosti. Prvním praktickým cvičením byla příprava a prezentace lekce na jakékoliv téma v časové dotaci 20 minut. Během těchto dvaceti minut instruktoři zkušeným pohledem hodnotili dodržení časového limitu, posloupnost naplánované lekce a dodržení formátu prezentace a výkladu. V závěrečném čtyřicetiminutovém přezkoušení předvedl každý posluchač ukázkovou vyučovací hodinu na vybrané téma ze své odbornosti. Na slavnostním vyřazení bylo zřejmé, že všichni posluchači se svými prezentacemi uspěli a kurz úspěšně absolvovali.

Náročnost kurzu zhodnotil náčelník Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků štábní praporčík Vladimír Blažek: „Rád bych všem posluchačům poděkoval za jejich aktivní přístup. Kurz probíhal v anglickém jazyce a pro většinu posluchačů to z počátku byla velká výzva. Díky vzájemné spolupráci a aktivnímu přístupu se podařilo jazykovou bariéru překonat. Ukázalo se, že přestože všichni vojáci nemají požadované jazykové dovednosti, dokázali se s pomocí ostatních posluchačů domluvit a splnit požadované úkoly.“

Slavnostního ukončení kurzu se v pátek 28. června za Ambasádu USA zúčastnil MAJ Kevin Hurt a za „Praporčickou školu“ její náčelník štábní praporčík Vladimír Blažek. Společně s hlavní instruktorkou ABIC kurzu SFC Amandou Henderson slavnostně předali sedmnáct čerstvých certifikátů dokládajících úspěšné ukončení kurzu.


Text a foto: praporčík Bc. Martin Remeš

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. July 2019)