Vyškovští profesionálové působí u britského výcvikového týmu i jako instruktoři

Vyškovští profesionálové působí u britského výcvikového týmu i jako instruktoři

V úterý 23. července navštívil Velitelství výcviku-Vojenskou akademii (VeV-VA) ředitel odboru obranné politiky Sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Martin Riegl s doprovodem. Kromě VeV-VA zavítal i k Britskému vojenskému poradnímu a výcvikovému týmu.

Na úvodním brífínku vedeném zástupcem velitele VeV-VA plukovníkem gšt. Petrem Svobodou o poslání a činnosti vyškovské akademie zazněl i její vztah k Britům. Vojenská akademie totiž v souladu s Memorandem mezi Českou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska zajišťuje součinnost a logistickou podporu při zabezpečování činnosti a výcviku prováděného Britským vojenským poradním a výcvikovým týmem v České republice (British Military Advisory and Training Team – BMATT).

Ten působí ve Vyškově již od roku 2000. Každým rokem zde projde výcvikem pro velitele malých jednotek a instruktory na 250 vojáků české a řady partnerských armád. Ti se připravují na společné působení v zahraničních operacích a zároveň pak předávají své dovednosti a zkušenosti u svých domovských jednotek.

Od roku 2008 jsou čeští vojáci zastoupeni příslušníky VeV-VA i mezi instruktory. „Zpočátku byla spolupráce s Brity jen na úrovni jejich zabezpečení, postupně jsme však získávali zkušenosti a nyní spolu s nimi vedeme i výcvik,“ vysvětluje praporčík Michal Jandourek, který je jedním a služebně nejstarším z pěti styčných profesionálů VeV-VA působících u BMATT. Právě nyní cvičí své kolegy, včetně dalších zahraničních, a to z Polska, Slovenska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny a Kosova, vedení střelecké přípravy. Výcviky jsou samozřejmě vedeny v angličtině, přičemž kurzy jsou převážně instruktorské a učitelské.

V rámci své návštěvy v doprovodu velitele BMATT, kterým je plukovník James Galloway a také Defence Attaché Velké Británie, shodou okolností bývalého velitele BMATT plukovníka Davida Catmura, zástupci odboru shlédli i právě probíhající výcvik a měli možnost si prohlédnout také výcvikový Camp BMATT, vybudovaný pro nácvik činností na základně v zahraniční operaci.

Od roku 2000 přímo ve Vyškově výcvikem prošlo již 5 tisíc vojáků a celkově se za tuto dobu BMATT, který se podílí i na výcviku v zahraničí, může pochlubit bezmála 10 000 vycvičenými vojáky, přičemž kvalita výcviku odpovídá standardům britské armády. „Výsledky BMATT jsou velmi pozitivní, pro nás je to jedna z nejdůležitějších bilaterálních spoluprací s Velkou Británií, klíčová v oblasti obrany, máme velký zájem, aby jeho činnost zde i nadále pokračovala,“ zhodnotil v závěru své návštěvy Martin Riegl. A podporu má i u VeV-VA. Ta zabezpečuje veškerou logistiku, výcvikové prostory, včetně simulačních na Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT), ale i vyčlenění osob do demonstračních skupin a další požadavky pro jeho činnost. Situování do prostor posádky Vyškov s jejími možnosti tedy není náhodné a vyhovuje všem potřebám BMATT.

BMATT navštívili také zástupci médií: Přinášíme reportáž Oldřicha Dandy z Práva:

Podle britských not se ve Vyškově cvičí už dvacet let

Britská armáda jako jediná ze zemí NATO má na českém území malou, nenápadnou, ale velice důležitou jednotku. Příští rok tomu bude dvacet let, co do Vojenské akademie ve Vyškově přijeli první britští instruktoři, aby zde učili vojenskému řemeslu nejen české vojáky, ale i příslušníky dalších armád.

Dnes je ve Vyškově dvacítka lektorů britského námořnictva, letectva i pozemních sil a před deseti lety mezi sebe zařadili i české instruktory. V kurzech cvičí i další instruktory, kteří pak doma trénují své kolegy. Celkově se už ve Vyškově vyškolilo přes pět tisíc vojáků na čtyřtýdenních kurzech. Stejný počet vojáků prošel jejich kurzy na výjezdech v zahraničí.

Velitel výcvikového centra, plukovník James Galloway, který je v Česku už přes rok a bydlí v Brně, Právu řekl, že studenty v kurzech seznamuje s britským vedením boje i s mírovými operacemi, zlepšuje jim vojenskou angličtinu, používání zbraní, ale i zvládání krizí např. při demonstracích.

„Rozdíly jsou obrovské. Čeští vojáci jsou dobří a mají velké zkušenosti, známe se z nasazení v Afghánistánu. Ale jsou země, které nemají takové štěstí jako Britové a Češi, že mají silnou a vycvičenou armádu, a těm musíme při výuce pomoci víc,“ podotkl Galloway. V těchto dnech ve Vyškově cvičí vojáci z Kosova, Ukrajiny, Bosny nebo ze Slovinska. Podobná výcviková centra má Británie ve 14 zemích, např. v Kuvajtu, JAR nebo v Malajsii.

Brexit nic nezmění

Cena kurzu pro vojáky z cizích zemí je 10 tisíc korun, Britové platí mzdy instruktorů, česká strana poskytuje prostor, zbraně a munici. „Někteří vojáci jsou ze zemí, kde mají munici na příděl, a během kurzu vystřílí víc nábojů, než kdy vystříleli doma,“ řekl Galloway.

Nevidí důvod, proč by tréninkové centrum nepokračovalo i po brexitu. „Máme silné a vyrovnané přátelství. Spojené království odchází z EU, ale ne z Evropy,“ dodal Galloway.

V to doufá i ředitel obranné politiky ministerstva obrany Martin Riegl. „Výcvikové centrum je klíčová oblast spolupráce s Británií v obraně. Chceme, aby pokračovala, bude ale záležet na Britech, jestli to budou chtít dále financovat,“ řekl Riegl. O pobytu Britů musí rozhodovat český parlament, mandát mají zatím do konce roku 2021. Praporčík Michal Jandourek v centru působí už devět let. Zpočátku Češi zajištovali Britům pouze logistiku a zázemí. „To se postupně změnilo a teď už jsme plnohodnotní instruktoři, kteří podle britských standardů cvičí studenty ze zahraničí,“ sdělil Jandourek.

Hlavním přínosem podle něj je, že Britové studenty učí, nejen jak co mají dělat, ale také proč. „Čeští studenti jsou nejlepší, které tu máme, ale jsou jen nadrilovaní. My se jim tu snažíme vysvětlit, proč to mají dělat. Oni vědí, že mají střílet několik milimetrů pod terč, ale teprve tady se často dozvědí, že je to díky balistické křivce,“ řekl praporčík. S tím souhlasí i poručík Patric Valco, který na kurz do Vyškova dorazil z Olomouce. Podle něj je rozdíl mezi českou a britskou výukou v maličkostech. „U nás učitel dává dotaz konkrétnímu žákovi, ale tady otázku položí všem a čekají, až o ní začnou přemýšlet všichni, a teprve pak někoho osloví,“ podotkl Valco.

S Brity vyjíždí i za studenty do zahraničí. Jandourek byl už v Kosovu a v Kazachstánu. Tam zažili, jaké to je, když vojáci nemají dost munice nebo dobrou výzbroj. „Vojáci jsou všude stejní. Dobří, špatní. Problém je jen s tím, že tam nemají dobré vybavení,“ dodal Jandourek.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. July 2019)