Nováčci letos již po několikáté rozšířili Český národní registr dárců dřeně. Jen za poslední měsíce se jich zaregistrovalo 450

Nováčci letos již po několikáté rozšířili Český národní registr dárců dřeně. Jen za poslední měsíce se jich zaregistrovalo 450

V úterý 3. září 2019 rozšířilo databázi Českého národního registru dárců dřeně (ČNRDD) rekordních 287 příslušníků kurzu základní přípravy u Velitelství výcviku-Vojenské akademie. Byli jimi převážně nově přijatí studenti Univerzity obrany, kteří právě ve Vyškově prochází základním výcvikem.

Prostory Společenského klubu kasáren Dědice ve Vyškově zaplnil v odpoledních hodinách odborný personál ČNRDD s potřebným vybavením, do kterého postupně vcházelo vždy 50 vojáků a vojákyň. Někteří s plnou polní, zablácení, zpocení, unavení, mířící sem rovnou z taktické přípravy v poli, jiní zase v armádní sportovní ústroji z tělocviku. Všichni však s odhodláním vyplnit potřebné dokumenty pro zápis do registru a nechat si odebrat dva mililitry krve, které možná zachrání to nejcennější, a to lidský život. Zdravotnickému personálu pak při samotném odběrů vzorků krve pomáhali, jak se stalo již tradicí, i příslušníci úseku přípravy zdravotnických odborností vyškovského Odboru profesní přípravy.

„Centrum základní přípravy spolupracuje s registrem již přes tři roky a mezi adepty se již našlo několik vhodných dárců, kteří svým počinem skutečně zachránili lidský život,“ vysvětluje s hrdostí náčelník zmíněného centra podplukovník Peter Istenčin a doplňuje, že intenzita spolupráce je skutečně vysoká a pravidelná: „Jen za poslední čtyři měsíce se zapojila do registru téměř dvacítka příslušníků kurzu pro nové příslušníky aktivní zálohy a účastníků dobrovolného vojenského cvičení a také bezmála sto padesát rekrutů AČR. Velmi si vašeho rozhodnutí vážím,“ řekl ke všem uchazečům plukovník Istenčin a podporu jim přijel vyjádřit i děkan Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany Brno plukovník Martin Macko. A také ze strany ČNRDD zaznělo mnohokrát: „Děkujeme.“

V nastavené spolupráci bude i nadále Vojenská akademie pokračovat. Zápis do registru je omezen věkem do 35 let a právě zájem příslušníků kurzů základní přípravy, zejména budoucích mladých studentů Univerzity je registrem přijímán s velkým nadšením. Navíc v takových úžasných počtech. Vždyť vhodný dárce je dle statistik zhruba každý sto dvacátý.


Text a foto: kapitána Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. September 2019)