Z přípravy chemických odborností: Jak probíhá základní kurz Odběr vzorků chemických látek

Z přípravy chemických odborností: Jak probíhá základní kurz s názvem Odběr vzorků chemických látek

V těchto dnech u Úseku přípravy chemického vojska Centra přípravy pozemních sil Odboru profesní přípravy probíhá již druhý běh týdenního kurzu Odběrů vzorků chemických látek – základní.

Kurz je primárně určen pro příslušníky družstev radiačního a chemického průzkumu, protože družstvo radiačního a chemického průzkumu musí být schopno provést odběr vzorků, a to zejména vzorků kontaminovaných bojovými chemickými látkami. Zkušenosti ze zahraničních operací však ukazují, že chemici musí být schopni odebrat i jiné vzorky jako vzorky vody, vzorky z různých laboratoří, chemických provozů atd.

Laikovi se může zdát, že odebrat vzorek je vcelku triviální záležitost, ale opak je pravdou. Správně odebraný vzorek je naopak klíčový pro úspěšnou následnou analýzu. To je i důvodem existence speciálních SIBCRA  týmů (Sampling and Identification of Biological, Chemical and Radiological Agents), tj. týmů, které jsou zvláště cvičeny a určeny k odběru vzorků. Tyto týmy jsou součástí 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci.

První den kurzu se posluchači seznámí s hlavními zásadami, principy a metodikou odběrů vzorků dle spojenecké publikace AEP-66. Následující den proběhla praktická ukázka odběrů vzorků, a to jak vzorků pevných, tak i kapalných a plynných a v závěru si posluchači odběr různých vzorků sami vyzkoušeli.

Středa a čtvrtek se nese ve znamení praxe, účastníci kurzu již pracují v prostředcích individuální ochrany a odběry se provádí jako by se jednalo o reálné vzorky. Posluchači si vyzkouší odebrat například vzorky z vodního venkovního zdroje nebo z tajné laboratoře umístěné ve sklepení budovy.

Kurz je zakončen písemnou zkouškou, kde se prověří nabyté znalosti uchazečů.


Text: nrtm. Bc. Veronika Richter a kpt. Bc. Luděk Spurný, Úsek přípravy chemického vojska

Foto: nrtm. Bc. Veronika Richter  

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. September 2019)