Noví studenti a studentky Univerzity obrany odpočítávají poslední dny do úspěšného absolvování kurzu základní přípravy

Noví studenti a studentky Univerzity obrany odpočítávají poslední dny do úspěšného absolvování kurzu základní přípravy

V tomto týdnu je čekal závěrečný třídenní komplexní polní výcvik ve vojenském výcvikovém prostoru Březina, který prověřil jejich dosavadní nabyté znalosti a dovednosti potřebné pro pohyb vojáka po bojišti, ale také fyzičku, psychiku a schopnost plnění úkolů v různých klimatických podmínkách. V pondělí totiž výcvik doprovázel silný déšť, další dny sluníčko a teplo.

V úterý jsme zastihli 2. výcvikovou skupinu pod velením kapitána Marka Marečka na dráze bojovníka. Vojáci rozdělení do skupin zde předváděli své taktické dovednosti a na dalších pracovištích také schopnosti v maskování, odsunu zraněného či chemické přípravě.

„Cílem tohoto výcviku je vytvořit u vojáků praktické návyky a dovednosti při překonávání překážek, zátarasů ve dvojici (týmu) za současného pozorování bojiště a ničení zjištěného protivníka,“ vysvětluje kapitán Mareček a dodává: „Vojáci se poprvé s touto dráhou a metodikou překonávání překážek seznámili již v předcházejícím výcviku. Dnes tedy již zúročí nabité a nacvičené dovednosti. V rámci výcviku se využívá imitační materiál a cvičná munice k zreálnění bojové situace a zvyšování psychické odolnosti cvičících.“

Více přinášíme ve fotoreportáži.

Slavnostní vyřazení úspěšných absolventů tohoto kurzu se uskuteční ve čtvrtek 19. září v aule kasáren Dědice za přítomnosti zástupců Velitelství výcviku-Vojenské akademie i Univerzity obrany.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (11. September 2019)