Instruktoři Americké Národní Gardy přednášeli v Základním důstojnickém kurzu

Instruktoři Americké Národní Gardy přednášeli v Základním důstojnickém kurzu

Základní důstojnický kurz (ZDK) nabírá na obrátkách. Ve dnech 4. – 5. září proběhla pro posluchače tohoto kurzu přednáška s následnou diskuzí na téma role poddůstojníka a praporčíka ve vztahu k příslušníkovi důstojnického sboru v americké armádě.

Tu se povedlo realizovat na základě výborné spolupráce s Úsekem kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků VA Vyškov. Posluchači kurzu tak měli možnost rozšířit svoje povědomí o fungování americké armády jako významného spojence nejen v rámci NATO, ale rovněž v zahraničních operacích.

Z americké strany se na samotné realizaci přednášky podílel tým CSM Deana A. Reickse, společně s SFC Michaelem G. Umingem a SFC Jessie D. Matlockem. Tito zkušení instruktoři z Americké Národní Gardy z Campu Ashland v Nebrasce, kde sídlí praporčická škola, poskytli posluchačům ucelený pohled na vzdělávací a hodnostní systém americké armády a seznámili posluchače se způsobem práce a rolí praporčíka v americké armádě ve vztahu k důstojnickému sboru. Tím poskytli posluchačům komplexní pohled na danou problematiku a ti si tak mohli porovnat systém US Army a AČR.


Text a foto: npor. Bc. Petr PÍREK, vedoucí starší lektor Centra kariérové přípravy nižších důstojníků

Vydal/a: 
Monika Nováková (12. September 2019)