Slavnostní vyřazení s vojenskou přísahou záložníků a dobrovolníků

Slavnostní vyřazení a přísaha záložníků a dobrovolníků

Ve čtvrtek 19. září se u Velitelství výcviku-Vojenské akademie uskutečnilo další vyřazení absolventů kurzu základní přípravy pro nové příslušníky Aktivní zálohy OS ČR a účastníky dobrovolného cvičení. Šlo o ty, kteří využili možnosti rozdělit si šestitýdenní kurz do dvou částí, třítýdenních bloků a právě ukončili tento druhý blok.

Za přítomnosti náčelníka Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy plukovníka Miloše Zrubce, náčelníka Centra základní přípravy podplukovníka Petra Istenčina, vrchního praporčíka 7. mechanizované brigády nadpraporčíka Pavla Konvaliny a dalších hostů, včetně rodinných příslušníků, obdrželi nejen absolventský certifikát, ale složili rovněž vojenskou přísahu.

Mezi 26 absolventy je 22 nových příslušníků aktivní zálohy a 4 účastníci dobrovolného vojenského cvičení, přičemž absolvovaly také 3 ženy. Všem také poblahopřál jejich velitel kapitán René Pašák, který mimo jiné zmínil: „Velice si vážím vašeho rozhodnutí podílet se na obranyschopnosti ČR a začlenit se do řad vojáků v záloze AČR. Vaším aktivním přístupem k plnění výcvikových úkolů v průběhu celého kurzu jste naplnili jeho cíle, a tím splnili základní vstupní předpoklad pro zařazení do jednotek AZ napříč celou armádou. Dobrovolníkům chci obzvláště poděkovat, protože absolvováním tohoto kurzu jste se zařadili do početné skupiny vojáků v záloze a stali jste se, společně s ostatními záložníky, de facto jedinými občany, kteří mohou být ve výjimečných krizových situacích povoláni k výkonu vojenské služby. Děkuji Vám, že jsem měl tu čest být vaším velitelem.“


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (20. September 2019)