Příslušníci kariérových kurzů přispěli do Vojenského fondu solidarity (VFS) přes 60 tisíc korun

Příslušníci kariérových kurzů přispěli do Vojenského fondu solidarity (VFS) přes 60 tisíc korun

Posluchači poddůstojnického a základního praporčického kurzu již tradičně pořádali společnou sbírku, ve které vybrali celkem 51 850 Kč. K nim se letos poprvé připojili i důstojníci ze základního důstojnického kurzu se svou sbírkou ve výši 11 560 Kč.

Její součástí byl běh na podporu VFS, kterého se účastnilo v říjnu 135 posluchačů poddůstojnického kurzu, dalších 140 posluchačů bylo ze základního praporčického kurzu, a společně s nimi běželo 60 posluchačů základního důstojnického kurzu. Celkem se tohoto běhu účastnilo více jak 300 osob.

Symbolické šeky předali jejich zástupci v minulém týdnu ředitelce VFS brigádní generálce Lence Šmerdové, která zavítala na pozvání Vyškovských přímo do kasáren Dědice. Zde, za účasti velitele VeV-VA brigádního generála Radka Hasaly a vrchního praporčíka VeV-VA štábního praporčíka Vladimíra Blažka, tak generálka Šmerdová převzala symbolické šeky s finančními dary pro VFS v celkové výši 63 410 Kč.

Posluchači praporčické školy se stávají pravidelnými přispěvateli do tohoto fondu, čímž dokazují, že ani jako posluchači nejsou lhostejní k osudům druhých vojáků, kolegů, nebo dokonce i rodinných příslušníků těchto vojáků, kteří se ocitají v tíživých životních situacích a potřebují nějakou formu okamžité pomoci.


Text: prap. Bc. Martin Remeš, VeV-VA

Foto: archiv „Praporčické školy“ VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (12. November 2019)