VeV-VA opět generálním partnerem projektu Tango – Daruj hračku: Loď příjmu a třídění vyplula...

VeV-VA opět generálním partnerem projektu Tango – Daruj hračku: Loď příjmu a třídění vyplula

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 se Velitelství výcviku-Vojenská akademie ve Vyškově začala opět podílet na projektu Daruj hračku, kdy se naši příslušníci zapojili, stejně jako v loňském roce, do jedné z nejnáročnějších fází, a to příjmu a třídění dárků.

„Dokážeme mnoho, ale některé věci nezvládneme.“ Zdravotně postižení (ZP) manažeři projektu Tango – Daruj hračky proto požádali v loňském roce o pomoc ve formě spolupráce Velitelství výcviku-Vojenskou akademii ve Vyškově. A spolupráci její velitel přislíbil i letos.

Předmětem je prostorová a lidská pomoc nejstaršímu a největšímu projektu tohoto druhu v ČR – Daruj hračku ve prospěch dětí a lidí s různými handicapy, který již 23. rokem organizuje skupina ZP manažerů na vozíčcích.

Vojenská akademie spolupráci vnímá jako pomoc partnera, který umí na vysoké úrovni připravit své profesionály na pomoc AČR nejen v zahraničních misích a obtížných úkolech, ale také připravit profesionály po lidské stránce na pomoc ve vlastní zemi, jak účastí a podporou v projektu Daruj hračku, tak svým stanutím po boku jeho organizátorů, manažerů na vozíčcích, ač oni většinou sedí a přesto si svoji „misi“ nevzdali.

Jedná se o projekt, jehož cílem je splnění vánočních přání, které si v podzimních měsících malují handicapované děti a klienti domovů, které oslovují ZP manažeři Tango. Přání jsou zařazena do databáze, ze které si veřejnost v průběhu listopadu – prosince vybírá a zasílá splněná přání. Ta budou pak předána daným domovům v rámci slavnostního ceremoniálu předání 18. prosince.

K tomu, aby však všechna splněná přání dorazila v pořádku a tam kam mají, je nejnáročnější fází jejich příjem a třídění. A právě v této závěrečné fázi přislíbila VeV-VA i v letošním roce svou účast poskytnutím prostoru i lidského potencionálu pro tradiční příjem, kontrolu a roztřídění splněných přání.

Tato fáze probíhá v přízemních prostorách Společenského klubu kasáren Dědice od 14. listopadu až do 12. prosince vždy v úterý a čtvrtek. Projekt Daruj hračku je realizován už od roku 1997, pomohl více než 45 tisícům dětí a lidem s různými handicapy ze 145 domovů celé ČR. Ne náhodou jsou Tango – Daruj hračku, mimo jiné, pětinásobní držitelé prestižní Ceny „Ď“.

I my jsme nyní součástí plavby na pomyslné lodi, která pro nás začala úplně prvními splněnými přáními, na plavbě radosti ze splněných přání, snů, potřeb ke studiu a uplatnění, pomůcek k životu či vybavení do prvního bydlení sami. Přijímáme, evidujeme a třídíme dárky – splněná přání pod stromeček pro děti a lidi s různými handicapy z 64 domovů celé ČR.

A jak taková akce probíhá? Sledujte video z loňského ročníku na: https://www.youtube.com/watch?v=e0gF6bvzyws&feature=youtu.be


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (17. November 2019)