Aktivní záloha jako skupina dobrovolníků, kterým není lhostejná bezpečnost naší republiky

Aktivní záloha jako skupina dobrovolníků, kterým není lhostejná bezpečnost naší republiky

V pátek 7. srpna 2015 se staly jejími právoplatnými členy další dvě desítky nových příslušníků. Ti u Velitelství výcviku – Vojenské akademie úspěšně prošli šestitýdenním kurzem základní přípravy, který musí absolvovat každý nový příslušník Aktivní zálohy.

Mezi těmi, kteří se k této službě vlasti rozhodli dobrovolně, podporováni svými blízkými, byla jako jediná žena vojínka Anna Truksová, dvacetiletá studentka medicíny z Olomouce, které se při nástupu k vyškovskému Centru základní přípravy 1. července naplnily ty největší obavy, že bude mezi muži sama. Ale jak sama později poznala, obavy byly zbytečné. V armádě je to především o týmovosti, a Anna se stala od samého počátku jeho plnohodnotným členem a vyzkoušela si, co je to moci se spolehnout jeden na druhého, vzájemně si pomáhat a podporovat se. „Byla to pro mě dobrá zkušenost a po ukončení studia bych se ráda stala profesionálkou v oboru, kde bych svá studia uplatnila. Tedy jako vojenská lékařka.“ A co pro ni bylo při výcviku nakonec nejtěžší? „Dlouhé přesuny s plnou polní,“ odpovídá drobná vojínka, která přesto náročný výcvik úspěšně zvládla.

A o tom, že to skutečně náročné bylo, hovoří také její třicetiletý kolega vojín Jiří Fečko z Teplic, který je povoláním učitel hudby. „Kromě zvládnutí znalostí a základních dovedností potřebných k přežití vojáka na bojišti jsme se potýkali navíc se silným protivníkem, a to počasím. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je cvičit jak v tropických teplotách, které dosahovaly až kolem čtyřiceti stupňů, tak za deště, před kterým se voják nemůže schovat a počkat až přestane, musí plnit úkol, i když je úplně promočený a pociťuje chlad až do morku kostí. To jsme všichni zažili při našem několikadenním komplexním polním výcviku, a to byla skutečně velká prověrka fyzické i psychické odolnosti, vůle, odhodlání, odvahy a statečnosti. Mnozí z nás si tak sáhli až na dno svých sil.“ A co bylo pro něho největším přínosem? „V závěru výcviku jsme měli možnost zapojit se do závěrečné přípravy jednotky do zahraniční operace v Mali. Trávili jsme v jejich těsné blízkosti na Srubovém táboře celý týden, jako členové ostrahy velitelství v Bamako, tedy ochranné směny SECURICOM a Maliské armády. Takže jsme měli možnost nejen vidět, jak taková jednotka na velitelství funguje, jaké plní úkoly a čemu všemu musí být schopna čelit, ale také poznat a hovořit se zkušenými profesionály brigády rychlého nasazení. A pro mne to bylo o to cennější, protože mířím k Aktivní záloze právě do Žatce,“ dodává usměvavý učitel hudby Jiří Fečko.

„Sloužím vlasti,“ zaznělo nejen z jejich úst, ale ještě dalších 19 nových příslušníků Aktivní zálohy v okamžiku převzetí absolventského certifikátu z rukou náčelníka odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy plukovníka Vojtěch Prýgla, který v samotném závěru slavnostního ceremoniálu zdůraznil: „Zavázali jste se stejně jako my, profesionálové, k službě vlasti, dobrovolně jste se rozhodli učinit závazek, který ovlivní vaše životy. Přijdou cvičení, dny, včetně sobot, nedělí, v rámci kterých budete kromě svého povolání a svých osobních povinností a aktivit plnit také poslání příslušníka Aktivní zálohy. A bude to třeba v době, kdy se vám to nebude hodit. Je to tedy náročné, a v tom také tkví, proč si vás naše společnost váží.“


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Hana Jurčová, VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (10. August 2015)