Bezmála čtyři stovky rekrutů Armády České republiky složily vojenskou přísahu

 Bezmála čtyři stovky rekrutů Armády České republiky složily vojenskou přísahu

Ve čtvrtek 30. ledna se uskutečnila v areálu kasáren Dědice letošní první slavnostní vojenská přísaha příslušníků kurzu základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie.

Za přítomnosti vrchního praporčíka AČR štábního praporčíka Petera Smika a dalších významných hostů přísahalo věrnost naší vlasti 388 nových vojáků a vojákyň. Jsou jimi rekruti AČR, tedy budoucí vojenští profesionálové, kteří nastoupili k základnímu výcviku hned na počátku tohoto roku.

„Vojáci a vojákyně, očekávám, že budete ctít a zachovávat tradiční vojenské hodnoty, tedy odpovědnost, spravedlnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest,“ řekl jim v rámci objasnění významu vojenské přísahy velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie brigádní generál Radek Hasala a vyzdvihl, že její složení je projevem vlastenectví. „Rozhodli jste se změnit svůj život, sloužit republice, často se vzdát pohodlí domova a podrobovat se náročnému vojenskému výcviku, vojenské organizovanosti, vojenské kázni, podřizovat se rozkazům a připravovat se na boj. Zde ve Vyškově se učíte prvním vojenským krokům. Ukazujete tím nejenom odvahu, ale jak jsem již jednou řekl především vlastenectví, které k vojákům patří,“ zmínil generál Hasala, který dodal, že si váží každého takového rozhodnutí.

Nováčci jsou však i nadále ve zkušební době. Aby se stali právoplatnými profesionály, musí úspěšné dokončit kurz základní přípravy, což představuje ještě 7 týdnů náročného základního výcviku a splnění všech jeho kritérií.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA 

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. January 2020)