Nástupní příprava příslušníků PČR

Nástupní příprava příslušníků PČR

Ve dnech 20. července – 14. srpna 2015 se uskutečnil v posádce Vyškov další běh kurzu nástupní přípravy příslušníků PČR za podpory Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA).

Tato příprava se zde uskutečňuje již po několikáté a to v rámci Meziresortní dohody: „Dohody o spolupráci při realizaci kurzu nástupní přípravy příslušníků PČR“ mezi Ministerstvem obrany zastoupeném velitelem VeV-VA a Ministerstvem vnitra zastoupeném policejním prezidentem PČR.

Systém přípravy personálu rezortu Ministerstva vnitra totiž předpokládá, že v rámci nástupní přípravy příslušníků Policie ČR budou tito frekventanti kurzu připravováni i v pořadové, zdravotnické, topografické a v dalších druzích příprav, které absolvují v rámci Kurzu nástupní přípravy příslušníků PČR u VeV-VA. Cílem přípravy je získání základních vědomostí, dovedností a návyků nově nastupujícího příslušníka PČR, které jsou podmínkou pro jejich další profesní rozvoj a odbornou připravenost.

Na tři desítky policejních příslušníků velení kurzu a instruktorů a kolem 270 policejních frekventantů. Ale také instruktoři vyškovského Centra základní přípravy, kteří se podílí na zabezpečení výuky a výcviku dle rozvrhů zaměstnání, a to zejména v pořadové, zdravotnické a topografické přípravě a také při zabezpečení komplexního polního výcviku. A samozřejmě také nezbytná logistická podpora, jako je stravování, ubytování, či vyčlenění techniky a učebně výcvikové základny. Takový byl i právě ukončený letní běh pod velením plukovnice Jiřiny Hofmanové z Policejního prezídia a v koordinaci podplukovníka Jiřího Studničného z Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy VeV-VA.  

Slavnostní vyřazení policejních nováčků, jež zcela kopíruje vyřazení těch armádních, se uskutečnilo v pátek 14. srpna v prostorách Auly, a to za účasti čelních zástupců VeV-VA, v čele s brigádním generálem Jánem Kožiakem, dále za účasti významných představitelů PČR, ale i rodinných příslušníků a blízkých. 

Další Kurz nástupní přípravy příslušníků PČR se zde v tomto roce uskuteční ještě na podzim.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
Foto: kpt.Monika Nováková OsŠ, Vladimír Bezděk, CKIT

Vydal/a: 
Monika Nováková (17. August 2015)