Kurz vedoucích praporčíků

Kurz vedoucích praporčíků

Jedenáct vedoucích praporčíků z různých rot a jeden nově vybraný k povýšení, zasedlo v týdnu od 17. února do lavic praporčické školy. V kurzu vedoucích praporčíků rot je přívítal jeho velitel, nadpraporčík Martin Zaorálek.

Účelový kurz vedoucích praporčíků rot je organizován k získání základních profesních kompetencí ve vedení a komunikaci s příslušníky poddůstojnického a praporčického sboru. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům širší obecné znalosti zejména v oblasti rozvoje osobnosti, motivace a vedení lidí, prezentačních dovedností a komunikace, formovat tak osobnost vedoucího praporčíka jako sebevědomého a kompetentního člena „velitelského týmu“ roty.

Kurz vedoucích praporčíků navštívil i vrchní praporčík Armády ČR, který s vedoucími praporčíky mluvil o důležitosti role vedoucího praporčíka v dnešních podmínkách. „Co já nejvíce oceňuji je vůbec ta příležitost se zde potkat s ostatními vedoucími praporčíky. Šance na výměnu názorů, zkušeností byla neocenitelná,“ hodnotil kurz jeden z posluchačů.


Text a foto: prap. Adam Kopecký, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (26. February 2020)