Noví rekruti se postupně vystrojují: Rouškami je vybavili krejčí z výdejen součástek naturálního odívání

Noví rekruti se postupně vystrojují: Rouškami je vybavili krejčí z výdejen součástek naturálního odívání

Roušky pro armádu zajišťuje Centrum zabezpečení materiálem týlových služeb Brno. „Prvořadým úkolem je vybavit příslušníky Armády ČR a zaměstnance rezortu, kteří se bezprostředně podílí na zabezpečení činností souvisejících s krizovou situací,“ říká majorka Jana Laurová, zástupkyně náčelníka centra.

Ochranné roušky šijí krejčí a další zaměstnanci centru podřízených výdejen součástek naturálního odívání v Táboře, Brně, Vyškově a Praze. Zásobují jimi například Ústřední vojenskou nemocnici Praha a další vojenské útvary a zařízení. Dostali je i nováčci, kteří včera nastoupili do kurzu základní přípravy ve Vyškově. „Vystrojování probíhá za přísných hygienicko-bezpečnostních opatření, aby nedošlo k ohrožení zdraví jak vlastních zaměstnanců, tak i nově nastoupených vojáků,“ upozorňuje major David Karlíček, náčelník úseku naturálního odívání.

Pro výdejny součástek naturálního odívání pracuje celkem osm krejčích. Pomáhají jim další zaměstnanci a příslušníci centra, kteří materiál na roušky kreslí, stříhají a nakonec i žehlí. Jako základní materiál se používají kvalitní vojenská prostěradla, nedostatkovým se podle Karlíčka stávají tkanice či gumy. „Díky pomoci tradičního dodavatele výstroje do rezortu, firmě Koutný, jsme schopni zase dočasně pokračovat ve výrobě roušek,“ doplňuje major David Karlíček.


Autor: Agentura logistiky

Vydal/a: 
Monika Nováková (3. April 2020)