Když vás chrání pouze barva baretu

Když vás chrání pouze barva baretu

Přednášky, vyjednávání, eskalace násilí i zajetí. Kurz pro vojenské pozorovatele ve Vyškově úspěšně absolvovalo jedenáct příslušníků z různých složek Armády ČR. Mohou působit v mírových silách pod vedením Organizace spojených národů (OSN) například v Kongu, Středoafrické republice, na Golanských výšinách či Kosovu. Pozorovatelé nesmí být ozbrojeni a do probíhajících konfliktů nesmí nijak zasahovat.

Teorii patřila první polovina kurzu. Následoval praktický výcvik ve vojenském prostoru Březina. Dynamický sled navazujících incidentů se zvyšující se náročností odstartoval minulý čtvrtek. Tým posluchačů se rázem ocitl uprostřed nestabilní situace operace UNIFIR (United Nations Instant Forces In Richland). Dvě znepřátelené strany na území Afriky bojují o moc, území i zdroje. Násilnou činnost páchanou na civilním obyvatelstvu nezastaví ani embargo OSN. Válka je nevyhnutelná. Stát Richland je rozdělen na dvě části, je sepsáno dočasné příměří a podél demilitarizovaného pásma působí pod hlavičkou OSN vojenští pozorovatelé. Pro studenty začíná náročná práce, která může být po dobu jednoho roku jejich každodenním chlebem.

Vyškovský kurz pozorovatele na mír nepřipravuje, naopak

Loupeživé výpady, bití místního obyvatelstva, sexuální násilí a boje o humanitární pomoc. Napětí v Richlandu stoupá. Pro udržení míru v oblasti musí posluchači vyjednávat s místním obyvatelstvem, uklidňovat konflikty, řešit nález nevybuchlé munice, či ošetřit zraněné dítě. Jsou vystaveni nátlaku i korupci ze strany obou znepřátelených stran, a současně čelí slovním útokům místního tisku. Ve scénáři UNIFIR je pamatováno na detaily. Příběh a jména postav se námětem vinou jako červená nitka. Tu si místní vesničan kope hrob, jinde jsou pozorovatelé jakoby mimoděk přítomni znásilnění či popravě. Různé formy násilí a nátlaku se nevyhýbá ani jim. Studenti jsou během celého výcviku pod odborným vedením nejen instruktorů, ale i psychologů. V samotném závěru cvičení i pod dohledem lékaře. Jedno je jisté. Ačkoliv se pozorovatelé účastní misí na udržení míru, vyškovský kurz pro vojenské pozorovatele je na mírovou situaci rozhodně nepřipravuje.

Absolventům kurzu vojenských pozorovatelů předal certifikáty velitel Velitelství pro operace, generálmajor Josef Kopecký: „Děkuji vám, studentům, za aktivní přístup, a lektorům za dobře odvedenou práci. Kurz vojenských pozorovatelů je v podmínkách Armády České republiky jedním z nejnáročnějších. Přeji vám hodně štěstí při plnění operačních úkolů v mírových operacích OSN,“ uvedl při slavnostním ukončení.

Chcete nosit modrý baret? Základem je fyzická zdatnost, flexibilita a jazykové schopnosti

„Modré barety“, jak se neformálně vojenským pozorovatelům přezdívá, jsou vojáci s odbornou praxí, znalostí anglického jazyka na úrovni alianční normy Stanag 2, s řidičským oprávněním skupiny B a zdravotní klasifikací A. Pro úspěšné vyslání do zahraničí je nezbytný kurz S.E.R.E. (Survival, Evasion, Resistence, Extraction) stupně A a B, a v neposlední řadě právě končící kurz pro vojenské pozorovatele.

Kurz pro vojenské pozorovatele UNMOC (United Nations Military Observers Course) probíhá jednou až dvakrát ročně a připravuje ho tým profesionálů z Centra přípravy do zahraničních operací Velitelství výcviku-Vojenské akademie. Tvorba námětu UNIFIR s incidenty odráží zkušenosti z reálných pozorovatelských misí. Spolupráce, materiální a personální zabezpečení vyžaduje náročnou koordinaci složek nejen vyškovského velitelství, ale i účast například psovodů z letecké základny v Náměšti či psychologické služby z Agentury vojenského zdravotnictví.

Kurz ani práce vojenského pozorovatele nejsou pro každého. Fyzická zdatnost, flexibilita, komunikační a jazykové schopnosti jsou základem. Ti úspěšní se zpravidla „nepozorovaně“ přesunou do míst působení OSN v časovém horizontu několika měsíců. Vrátí se s odstupem jednoho roku s cennými životními i profesními zkušenostmi.


Text: kapitánka Kateřina Ramil, Centrum doktrín VeV-VA

Foto: kapitánka Kateřina Ramil, podplukovník Pavel Šebesta, VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. June 2020)