V rámci jednoho z výcviků VeV-VA hasiči dekorovali naše příslušníky

V rámci jednoho z výcviků hasiči dekorovali naše příslušníky za zásluhy

Stejně jako každý rok, tak i letos ve dnech 8. až 12. června proběhl zdokonalovací výcvik řidičů a obsluh nástavby vyprošťovacího tanku VT-72B několika hasičských jednotek Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Tato akce se konala na již známém místě, v areálu cvičiště řízení Dolany ve Vojenském výcvikovém prostoru Boletice, a to pod vedením zkušených příslušníků Velitelství výcviku-Vojenské akademie praporčíka Michala Halamíčka (Centrum dopravní výchovy) a praporčíka Michala Fajmona (Odbor profesní přípravy).

Výcvik byl zahájen společným nástupem, kterého se zúčastnil i ředitel Hasičského záchranného sboru SŽDC, Ing. Petr Vodička, který dekoroval výše jmenované příslušníky Vojenské akademie Medailí za zásluhy. Ten v krátkém proslovu také ocenil dlouholetý přínos znalostí a zkušeností, které členové jednotek požární ochrany (JPO) dlouhodobě využívají v praxi.

Poté se již výcvik naplno rozběhl, kdy i přes nepřízeň počasí a ve složitém terénu si všichni účastníci zdokonalili návyky v řízení VT-72B. „Řidiči se museli během něj potýkat s překážkami stejně tak, jako i vojáci při získávání Osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil (OŘVOS), což byla např. jízda brodem, prudké klesání či jízda po mostovce mostního tanku,“ vysvětluje jeho řídící praporčík Halamíček, který kvituje, že se přesto všem účastníkům podařilo splnit všechna stanovená kritéria, přičemž tři noví příslušníci jednotek požární ochrany tak mohli převzít osvědčení k řízení vyprošťovacího tanku VT-72B.

Souběžnou částí byl výcvik obsluhy nástavbového zařízení, jako je jeřáb a naviják tanku. „Vše se přizpůsobilo reálným podmínkám, kdy se nechalo zapadnout druhé vozidlo a bylo jej nutno vyprostit,“ popisuje jeho řídícího praporčík Fajmon. A i zde v jeho závěru mohly být předány sedmi členům JPO jeřábnické průkazy opravňující k manipulaci nástavbového zařízení.

Ohlasy jednotlivých členů jednotek požární ochrany SŽDC byly natolik kladné, že vedly k vyjádření možnosti vzájemné spolupráce i v následujících letech.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice s přispěním praporčíka Michala Halamíčka

Foto: praporčík Michala Halamíček, CDV

Vydal/a: 
Monika Nováková (17. June 2020)