Den hrdinů druhého odboje symbolizuje odvaha československých parašutistů v chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Den hrdinů druhého odboje symbolizuje odvaha československých parašutistů v chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Ve čtvrtek 18. června dopoledne se v pražské Resslově ulici u chrámu svatých Cyrila a Metoděje konal pietní akt, který připomněl hrdinství československých parašutistů, bojujících zde před 78 lety proti nacistické přesile.

Události se zúčastnili významní představitelé státu v čele s předsedou Senátu Parlamentu České republiky Milošem Vystrčilem, předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radkem Vondráčkem a dalšími zástupci politického a veřejného života. Rezort obranu reprezentovala náměstkyně pro řízení Sekce správy a řízení organizací MO Kateřina Blažková a náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata.

Vzpomínka konaná 18. června 2020 v Resslově ulici před pravoslavným chrámem svatých Cyrila a Metoděje se odehrála oproti minulým rokům v zmenšeném formátu, a to vzhledem k opatřením, které se týkají koronavirové epidemie a vycházejí z vládních usnesení.

V Den hrdinů druhého odboje, jenž připadá na 18. červen, si připomínáme odvahu a obětavost všech příslušníků zahraničního i domácího odboje, kteří bojovali za svobodu naší země během druhé světové války a položili za ni vlastní život. V tento den před 78 lety v chrámu sv. Cyrila a Metoděje sedm československých vojáků vzdorovalo stonásobné nepřátelské přesile; přes opakované výzvy se odmítli vzdát.

Dva z nich – Jan Kubiš a Josef Gabčík – 27. května 1942 splnili svůj úkol, odstranili jednoho z nejdůležitějších nacistických představitelů, zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Domácí odbojáři zajišťovali parašutistům zázemí, pravoslavní duchovní jim poskytli poslední úkryt.

Řada květin, které 18. června 2020 položili u desky připomínající boj zástupci nejrůznějších státních institucí, organizací či spolků, svědčí o tom, že tato událost je jednou z klíčových v paměti našeho národa a má i po 78 letech svůj zásadní společenský a dějinný význam.

Autor: Andrej Halada, VHÚ Praha


Za Velitelství výcviku-Vojenskou akademii se pietního aktu účastnila delegace vedená náčelníkem štábu plukovníkem Jiřím Adamcem. Vojenskou akademii pojí s historickými událostmi a tímto místem především kurz velitelů malých jednotek KOMANDO, který pořádá jako jediný bojový kurz v AČR. A shodou okolností, hned od pondělí 22. června začne ve Vyškově série dvou výběrových řízení právě uchazečů do tohoto kurzu. Samotný kurz proběhne na podzim a jeho úspěšní absolventi budou slavnostně vyřazeni 13. listopadu právě na památném místě v kryptě chrámu svatých Cyrila a Metoděje.


Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. June 2020)