KOMANDO ladilo formu na vodě

KOMANDO ladilo formu na vodě

Instruktoři kurzu KOMANDO momentálně připravují vše potřebné na nastávající výběrové řízení adeptů do jejich kurzu, ale také se sami zdokonalují. Naposledy se zaměřili na specifické způsoby zasazení do vody, a to všechny jeho fáze. Ať už přesun na člunu včetně uložení materiálu, zasazení do vody či celé komplexní taktické provedení.

Součástí kurzu KOMANDO samotného jsou totiž obojživelné operace a právě na tuto taktickou činnost se instruktoři nyní zaměřili. Aplikovali zde nejen dlouholeté zkušenosti, ale i nově nabyté poznatky z kurzu v jihoamerické džungli Francouzské Guyany.

Výcvik se odehrával na Myslejovické přehradě, kde cvičili s motorovým člunem RUS-B a nafukovacím raftem. Tyto čluny zvolili především kvůli způsobu zasazení za jízdy, protože umožňují seskok z různých míst člunu, ale i poloh a způsobů natočení těla vůči směru jízdy. Klíčovou veličinou byla rychlost jízdy člunu.

Dále bylo procvičeno zasazení jednotky seskokem z výšky do vody. Tato činnost je na kurzu využita především při zasazení do vody nízkým průletem letounu Mi 171 Š.

Díky tomuto výcviku bylo vytvořeno i množství výukových materiálů, které budou použity k dalšímu zkvalitňování kurzu KOMANDO. Neboť: „ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM!“


Text a foto: nadrotmistr Pavel Vystrčil, Úsek přípravy Komando

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. June 2020)