SAHEL 2/2020 ve fázi intenzivního plánování

SAHEL 2/2020 ve fázi intenzivního plánování

Ve čtvrtek 18. června se u Velitelství výcviku-Vojenské akademie uskutečnila úvodní plánovací konference k odborně taktickému a certifikačnímu cvičení Sahel 2/2020, které proběhne ve Vyškově v říjnu. To prověří připravenost další jednotky AČR k nasazení do zahraniční operace v Mali.

Jeho řídící, podplukovník Pavel Šebesta, náčelník Centra přípravy do zahraničních operací, tak na půdě Vojenské akademie mohl poprvé přivítat zástupce všech účastnících se stran, tedy jak řídícího štábu, tak jednotky 4. ÚU AČR Mali.

V rámci řídícího štábu budou do cvičení zapojeni také příslušníci aktivní zálohy hned dvou Krajských vojenských velitelství (KVV), a to z KVV Olomouc a Hradec Králové a rovněž příslušníci 2. ÚU AČR Mali.

Vzájemné ladění detailů cvičení bude probíhat ještě na dvou následných plánovacích konferencích, které se uskuteční v měsíci červenci a počátkem září. Samotné cvičení, jehož koordinátorem je kapitán Petr Novák z Úselku národní účelové přípravy do zahraničních operací VeV-VA, proběhne ve dnech 4. - 8. 10. Předcházet mu bude ještě týdenní komplexní polní výcvik cvičící jednotky a příprava řídícího štábu.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (19. June 2020)