Vyškovští si připomenuli Den ozbrojených sil ČR

Vyškovští si připomenuli Den ozbrojených sil ČR

V rozmezí dvou dnů se v kasárnách Dědice uskutečnily hned dva slavnostní nástupy k příležitosti Dne ozbrojených sil. Oba spojovalo udělování rezortních vyznamenání.

Oslavy tohoto významného dne odstartoval v pondělí 29. června nástup Praporu zabezpečení Vyškov (przab)

Výjimečnost tohoto shromáždění byla podpořena dobou restrikcí v uplynulém období a nemožnosti pořádání akcí s takto velkým počtem osob. Více než půl roku nebyla příležitost se v tomto hojném počtu setkat a pro některé nové příslušníky to byl vůbec první nástup tohoto rozsahu u praporu. V rámci programu zazněl z úst zastupujícího vrchního praporčíka nadrotmistra Tomáše Kurdíka Rozkaz ministra obrany ke Dni ozbrojených sil ČR. V další části pak byla udělena rezortní vyznamenání vybraným příslušníkům praporu, kteří tak mohli předstoupit před svoje kolegy a přijmout osobní gratulaci od velitele. Součástí slavnostního shromáždění bylo také jmenování vybraných příslušníku przab do vyšší hodnosti v souvislosti s jejich zařazením na funkci k 1. 7. 2020. V poslední části zazněl proslov velitele przab podplukovníka Radoslava Dostála, ve kterém shrnul události měsíců minulých. Poděkoval všem za práci a za plnění často i nestandardních úkolů. Zároveň však zdůraznil nutnost dodržování stanovených pravidel a zásad, které určil při nástupu do funkce. Před zazněním státní hymny popřál všem klidné prázdniny a příjemný čas odpočinku strávený s rodinou.

V úterý 30. června, tedy přesně v Den ozbrojených sil, se uskutečnil slavnostní nástup Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA), včetně příslušníků kurzů

I zde zazněl Rozkaz ministra obrany Lubomíra Metnara a nechybělo rovněž dekorování vybraných příslušníků VeV-VA rezotními vyznamenáními. V závěru ceremoniálu pak hovořil velitel VeV-VA brigádní generál Hasala nejen o významu tohoto dne, ale i nadcházejícího 1. července, který je Významným dnem Velitelství výcviku-Vojenské akademie, jenž se váže k 1. 7. 1996, kdy byla zřízena Vojenská akademie, jako nositelka historického názvu „Hranických akademiků“. Vyzdvihl také plnění úkolů, včetně těch zcela nových, které s sebou přinesla pandemie covid-19, když zmínil: „Rád bych využil dnešní příležitosti a poděkoval vám všem za náročnou, profesionální práci, kterou vykonáváte nejen pro prestiž Vyškova jako centra výcviku s mezirezortní a mezinárodní působností, ale i reprezentací na domácích či zahraničních cvičeních, včetně toho nejnáročnějšího úkolu – účasti na zahraničních operacích. Ještě před pár týdny se někteří z Vás účastnili zcela mimořádné operace, a to Asistence v Alzheimercentru v Ostravě či Léčebně dlouhodobě nemocných v Mariánských Lázních. Zde pomáhalo několik našich asistenčních týmů a svou profesionalitou sklidily obdiv a uznání. Tím vším přispíváte k celkové prestiži naší armády v očích české i zahraniční veřejnosti. A ta je, i díky Vám, v současné době opravdu velmi vysoká. Mnozí z Vás zabezpečovali, a stále zabezpečují, základní přípravu ve specifických podmínkách, které nám přinesla pandemická situace v ČR. Také Vám děkuji za Váš přístup a hladké zvládnutí všech opatření, zvláště při dubnovém termínu kurzu základní přípravy. Velmi si práce Vás všech vážím a přeji Vám, abyste ve svém nelehkém životním poslání i nadále vytrvali.“

K 30. červnu se generál Radek Hasala také rozloučil s odcházejícími příslušníky, kterým již v minulém týdnu, jako poděkování za práci pro VeV-VA, předal pamětní listy. Hned následující den 1. července zde zase přivítá ty nové.


Text: kapitánka Monika Nováková, VeV-VA, nadporučík Jiří Brunclík, przab

Foto: Hana Jurčová, VeV-VA, nadporučík Jiří Brunclík, przab

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. June 2020)