Záložníci se účastní již druhého základního výsadkového kurzu

Záložníci se účastní již druhého základního výsadkového kurzu

Od 7. do 24. července probíhá pod vedením Centra speciální přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie základní výsadkový kurz. Ten je výjimečný účastí hned tří desítek záložníků, které doplňuje několik vojenských profesionálů. Poprvé se záložníci tohoto kurzu měli možnost účastnit v květnu loňského roku.

Z převážné většiny jde o příslušníky Aktivní zálohy 43. výsadkového praporu Chrudim, zbytek tvoří záložníci 102. průzkumného praporu Prostějov a 601. skupiny speciálních sil Prostějov.

Přípravná část proběhla ve Vyškově, kdy na začátku každého „ZET-VÉ-KÁČKA“ museli nejprve účastníci splnit SACku, čili skokansko-akrobatické cvičení, které klade vysoké nároky na koordinaci v kombinaci s rychlostí, a pak také překážkovou pozemní dráhu. Kdo uspěje, pokračuje v kurzu, který je zakončen vytouženými a vydřenými seskoky.

K jejich absolvování se přesunuli doposud všichni úspěšní záložníci právě tento týden na letiště do Přerova, poté co museli zvládnout čtrnáctidenní výcvik pozemní výsadkové přípravy, balení padáků, slaňování a v neposlední řadě přezkoušení z pozemní přípravy. Bez splnění stanovených kritérií prvních čtrnácti dní samozřejmě není možné závěrečný týden cvičných seskoků padákem absolvovat.

V minulém týdnu jsme tak měli možnost vidět drilování potřebných činností na výsadkových trenažérech, které má Vojenská akademie k dispozici přímo v kasárnách Dědice. Hodiny a hodiny se tam po skupinách nacvičovalo slaňování, činnost v kabině vrtulníku, výsadek, činnost na padáku i s případnou závadou, ale i dopad na zem a spousta dalších detailů a činností, které musí výsadkář zvládnout, než se k samotnému seskoku vůbec dostane…

Do Přerova se za účastníky v tomto týdnu samozřejmě také vypravíme a přineseme tak brzy další reportáž.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA
s využitím fb 43.výsadkový pluk

Vydal/a: 
Monika Nováková (21. July 2020)