Konference na téma "Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil"

Konference ODV

Již tradiční mezinárodní odborná konference na téma „Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil“, pořádaná Odborem dopravní výchovy (ODV) ve dnech 8. a 9. listopadu 2011, byla v letošním roce zaměřena na problematiku přípravy řidičů vozidel s právem přednostní jízdy.

Konferenci zahájil náčelník ODV plukovník Ing. Jaroslav Král, který přivítal na jejím jednání přes 80 účastníků z vojenských útvarů, civilních vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí, vysokých škol, Ministerstva dopravy ČR, Akademie věd ČR, Policie ČR a dalších odborných organizací a zařízení. Konference se zúčastnili vědecko-pedagogičtí pracovníci, soudní znalci, dopravní psychologové i nezávislí specialisté v oblasti silniční dopravy a výcviku řidičů.

Úvodní slovo na konferenci, pořádanou pod záštitou velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie, přednesl náčelník štábu VeV-VA plk. gšt. Ing. Milan Marek, který zdůraznil význam odborné připravenosti řidičů pro plnění úkolů armády a bezpečnost provozu vozidel ozbrojených sil.

Aktuálnost a zájem o problematiku bezpečnosti provozu vozidel a přípravy řidičů dokládá také 27 příspěvků ve vydaném Sborníku a 15 vystoupení v programu jejího jednání. Každý z přednesených i publikovaných příspěvků byl svým způsobem zajímavý a je využitelný pro řidičskou praxi nebo pro řešení výzkumných a vývojových úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vozidel.

Zaměření a obsahy jednotlivých příspěvků ukázaly, jak široké spektrum odborné problematiky obsahuje bezpečnost provozu vozidel – od výchovy účastníků provozu, přes rychle se rozvíjející elektronické, digitální a komunikační systémy, až po moderní konstrukční prvky vozidel i pozemních komunikací. Je zřejmé, že zvyšování bezpečnosti silničního provozu si vyžaduje komplexní řešení celého systému „člověk – automobil – silnice“.

Na základě svolení jednotlivých autorů bylo možné zveřejnit také prezentace jejich vystoupení k dalšímu využití.

V rámci konference byl prezentován nově zkonstruovaný simulátor bočního náklonu vozidla a provedena ukázka metodiky výcviku na vybudovaném úseku cvičiště pro řidiče vozidel s právem přednostní jízdy.

Vzhledem k závažnosti a naléhavosti řešené problematiky projevili účastníci konference odhodlání nadále spolupracovat při řešení úkolů a projektů ke zlepšení stavu v oblasti přípravy řidičů a bezpečnosti provozu nejen vozidel ozbrojených sil. Proto se bude konat příští rok ve Vyškově již pátý ročník tohoto setkání.

Text: o. z. Ing. Jaroslav Stulík
Foto: nrtm. Petr Hrušecký

Konference ODV
Konference ODV
Konference ODV
Konference ODV
Konference ODV
Konference ODV
Konference ODV
Konference ODV
PřílohaVelikost
Vyhodnocení závěrů a doporučení z konference 2010860.83 KB
Agresivní chování řidičů z pohledu dopravní policie889.14 KB
Psychologické aspekty řízení vozidel s právem přednostní jízdy842.52 KB
Defenzivní jízda a předcházení krizovým situacím a zásady bezpečné jízdy1.72 MB
Biometrické systémy ve vozidlech884.55 KB
Zátěž kladená na řidiče vozidel s právem přednostní jízdy361.92 KB
Sborník konference2.81 MB
Závěry konference 2011457.66 KB