Velitelství výcviku-Vojenská akademie má třetího štábního praporčíka

Velitelství výcviku-Vojenská akademie má třetího štábního praporčíka

Do této nejvyšší praporčické hodnosti byl povýšen k 1. 2. 2021 náčelník Úseku základní přípravy VeV-VA nadpraporčík Pavel Konvalinka.

V tomto roce tuto hodnost předával velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala již podruhé. Od ledna totiž vede v této hodnosti štábního praporčíka „Praporčickou školu“ Martin Zaorálek. Do loňského roku byla u Vojenské akademie s touto hodností spojována pouze funkce vrchního praporčíka VeV-VA.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Anna Vaškebová, velení

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. February 2021)