Velitelství výcviku-Vojenská akademie ve Vyškově, CIIRC ČVUT a TRIX Connections započaly spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání

Velitelství výcviku-Vojenská akademie ve Vyškově, CIIRC ČVUT a TRIX Connections započaly spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání

Propojit obrannou a bezpečnostní sféru s nejnovějším technologickým výzkumem a inovačním managementem se rozhodly tři subjekty, které se v tomto složení ve svých aktivitách spíše míjely. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT), TRIX Connections, startup založený při ČVUT, a Velitelství výcviku-Vojenská akademie ve Vyškově (VeV-VA) uzavřely memorandum o spolupráci. Jeho předmětem je společná koordinace výzkumných aktivit a sdílení přístupu v oblasti pokročilých technologií a umělé inteligence s cílem dlouhodobého rozvoje bezpečnostního a obranného výzkumu a vývoje.

Oblast spolupráce je poměrně rozsáhlá a týká se také možností výměnných praktických stáží, exkurzí i účasti na akcích či setkáních pořádaných zúčastněnými stranami. Do těchto aktivit přitom mohou být zapojeni nejen pracovníci všech tří subjektů, ale i nadaní studenti či dokonce další partneři. Cílem je navázání užší spolupráce a kontaktů a vzájemné informování o využitelných výsledcích výzkum a vývoje.

„Náš institut i celé ČVUT má co nabídnout,“ říká Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT, a upřesňuje oblasti spolupráce: „A to ať se jedná o výsledky v oblasti umělé inteligence, telemedicíny nebo robotických aplikací.“ Vyhledávání příležitostí i vhodných aplikací se přitom nebude omezovat jen na výše uvedené, jak za vyškovského partnera naznačil brigádní generál Ing. Radek Hasala, velitel VeV-VA: „Zajímavá jsou témata týkající se jak informačních technologií, tak i nano- a biotechnologií. Naším cílem je posunout o kus dále spolupráci se státními i civilními subjekty, a to nejen v oblasti výzkumu a vývoje, ale i aplikace a výroby.“

V tom bude mít významnou roli právě technologický start-up TRIX Connections, který se stará o technologický transfer v oblasti pokročilých technologií z akademické sféry směrem k dalšímu uplatnění. „Zavázali jsme se, že budeme přispívat k efektivnímu transferu znalostí a technologií ve prospěch a v zájmu všech stran,“ uvádí za TRIX Connections jeho viceprezident, genpor. v. v. Ing. František Malenínský. „Naší silnou stránkou je, že umíme efektivně vytvářet vazbu mezi teorií a praxí, identifikovat vhodné příležitosti pro uplatnění nových technologií a poskytovat cílené poradenství pro další rozvoj takové spolupráce.“


vut.cz, 05.05.2021

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. May 2021)