Účastníci Kurzu útočného boje – KOMANDO mají první týden za sebou. Zatím jen tři neúspěšní

Účastníci Kurzu útočného boje – KOMANDO mají první týden za sebou. Ve hře jich zůstává

Během 7 dní toho stihli absolvovat hodně. Výcvik je různorodý, intenzivní, tvrdý… Z 34 vojenských profesionálů pokračuje 31. Hned 18 z nich je z 43. výsadkovového pluku Chrudim a drží se zatím všichni.

Přímo v prostorách Srubového tábora k výcviku využívají speciální bojovou dráhu s celou řadou překážek, kde se drilují potřebné fyzické dovednosti. Absolvent kurzu útočného boje – Komando musí být také připraven k celé řadě speciálních dovedností. Například z ženijní přípravy. Příslušníci kurzu tak prošli nejprve výcvikem v používání speciálního náloživa a posléze i výcvikem s ostrými trhavinami. Likvidace koleji, mostových konstrukcí, pilířů i techniky. Na to vše byl zaměřen.

Své důležité místo zde má také výcvik s ostrými granáty. Zajímavostí bezesporu je, že právě nácviky granátové zteče absolvovali účastníci kurzu v den 79. výročí operace ANTHROPOID. „Dne 27. května 1942, několik málo minut po půl jedenácté, musel protektorův vůz řízený jeho osobním strážcem Johannesem Kleinem zpomalit v ostré zatáčce. Tohoto okamžiku využil Gabčík, jehož úkolem bylo Heydricha zastřelit. Jeho samopal Sten Mk. II se však v kritickou chvíli zasekl. Automobil sjel o několik metrů dále, než byl z bezprostřední blízkosti zasažen Kubišovým granátem s nárazovým zapalovačem“, úryvek zachycující dramatické minuty úspěšné vojenské akce, která odstranila Reinharda Heydricha, kata Čechů. Z toho, co během druhé světové války absolvovali českoslovenští vojáci ve Skotsku, kteří se připravovali na výsadek do vlasti, totiž právě vychází současný kurz Komando.

A výcvik probíhal i v Parku techniky našich kasáren. K bleskovým akcím je klíčová také znalost techniky, včetně toho, jak dostat osádku ven a prohledat ji, nebo jak přiložit trhavinu k finálnímu zničení. To musí každý adept na absolventa kurzu Komando zvládnout na různých typech techniky. V akci tak bylo Iveco, Dingo, Pandur, ale třeba i UAZ.

Část víkendu pak patřila průzkumu. Ten je nedílnou součástí každé akce. Umět odpozorovat a vyhodnotit činnost protivníka a načíst si prostor zájmu. Další součást toho, co musí bezchybně zvládnout absolvent kurzu KOMANDO. Připraveny jsou různé scénáře, které musí cvičící odpozorovat a zaznamenat, vyhotovit časový harmonogram události, zpracovat co nejpodrobnější nákres objektu a při tom nebýt zpozorován.

Zatím není zdaleka vyhráno. K úspěšnému absolvování kurzu a převzetí insignií kurzu v podobě nášivek, odznaků a mincí, totiž zbývá ještě dlouhých a náročných 26 dní.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice

Foto: nadrotmistr Pavel Vystrčil, Úsek přípravy KOMANDO a kapitán Petr Homola, 43.vpr

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (31. May 2021)