Celookresní aktiv Klubu vojenských důchodců Vyškov bilancoval 20 let činnosti

Celookresní aktiv Klubu vojenských důchodců Vyškov bilancoval 20 let činnosti

V prostorách Společenského klubu kasáren Dědice se ve čtvrtek 5. října sešli vojenští důchodci Klubu vojenských důchodců (KVD) Vyškov, a to k bilancování své činnosti nejen za uplynulý rok, ale i za již jubilejních 20 let.

„Dnešní jednání je pro nás o to významnější, že slavíme jubilejních 20 let trvání našeho klubu a proto mně nesmírně těší, že se jej účastní také velmi významní hosté,“ řekl hned v úvodu předseda KVD Vyškov plukovník v záloze Karel Čvančara, který poté přivítal místopředsedu Senátu Parlamentu ČR Ivo Bárka, zástupce MO Vladimíra Petra a Štěpánku Viceníkovou, velitele VeV – VA brigádního generála Jána Kožiaka, zástupce velitele KVV Brno podplukovníka Františka Heidekera a další. Za zmínku pak stojí také osobní účast dlouholetého a také nejstaršího člena, druhoválečného veterána Štefana Vlčka, kterému bude již neuvěřitelných 94 let.

V samotném programu jednání zazněla zpráva o činnosti KVD za rok 2015, dále slova předsedy KVD k 20 letům KVD, a pak jako každým rokem následovaly odměny jubilantům, včetně předání malé pozornosti zasloužilým členům, a to panu Kýnovi, Poláškovi a Spálenému.

Vojenští důchodci využili také této významné příležitosti k tomu, aby se oficiálně rozloučili s velitelem VeV – VA brigádním generálem Jánem Kožiakem, který odchází k 30. listopadu do zálohy. Ten podporoval nejen činnost KVD, ale rovněž Akademii 3. věku, která se, právě pod patronací výboru KVD, dostala již do svého 5. ročníku. „Před 5 lety nás začínalo 17 a dnes evidujeme již 57 členů,“ zmínil s hrdostí úspěšnost její prezident pan Čvančara.

„Náš klub je spojovacím článkem s občanskou veřejností i orgány armády. Podílí se na vytváření zpětné vazby mezi nimi. Nikdy nezaujímal lhostejný, nevšímavý, neúčastný a nezainetresovaný postoj k AČR ani k Vojenské akademii. Toto dokládáme z principu: Obrana státu je věc veřejná. Snažíme se vytvářet prostředí, které lidé potřebují a které dává šanci zavzpomínat si na to krásné, co se v jejich aktivním životě v minulosti událo,“ řekl mimo jiné předseda KVD Vyškov pan Čvančara, který rovněž poděkoval institucím a organizacím, bez kterých by činnost vojenských důchodců nebyla tak úspěšná. Mezi mnohými jmenoval například: VLRZ Vojenský klub Vyškov, Újezdní úřad vojenského újezdu Březina, Vydavatelský úsek VeV – VA, Společenský klub kasáren Dědice, Tělovýchovné oddělení VeV – VA či prapor zabezpečení Vyškov.

Slova podpory a úcty k aktivitám KVD Vyškov v závěru jednání pak zazněla také od přítomných, výše jmenovaných hostů.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA
Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. November 2015)