Armádní hasiči cvičili na Fire Dragonu

Armádní hasiči cvičili na Fire Dragonu

Také v letošním roce se podařilo cestou Agentury logistiky zabezpečit pro příslušníky vojenských hasičských jednotek (VHJ) výcvik v ohňovém trenažéru. Jedná se o specializované mobilní výcvikové zařízení s názvem Fire Dragon, které simuluje reálné podmínky požárního zásahu uvnitř budovy.

Ve dnech 15.–17. října 2021 zavítal Fire Dragon do posádky Vyškov, aby se na něm téměř stovka vojenských hasičů procvičila a zdokonalila ve zvládání mimořádných událostí. V pátek 15. října mělo tuto možnost také dvacet posluchačů základního odborného kurzu pro vojenské hasiče (Nástupní odborný výcvik hasičů), kteří tímto zaměstnáním završili dva měsíce intenzivní přípravy u VeV-VA Vyškov.

Výcvik na trenažérech a polygonech simulujících reálné podmínky zásahu patří mezi nezastupitelné formy přípravy hasičů jak při absolvování kurzů k získání odborné způsobilosti, tak v rámci pravidelné odborné přípravy u jednotek. Při těchto zaměstnáních se hasiči nejen zdokonalí a procvičí v činnostech jako je průzkum objektů, pohyb a záchrana osob v místech s omezenou orientací (členité zadýmené prostory bez osvětlení, pod stresem, s omezenými informacemi a v časové tísni pro přijímání zásadních rozhodnutí), ale pochopí také, jak zásadní je spolupráce v týmu, spolehnutí se na kolegu a vyzkouší si limity svých fyzických a psychických schopností a dovedností.


Text a foto: major Leoš Janda, Úsek přípravy hasičských odborností VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. November 2021)