Islám a západní civilizace. Jordánští specialisté ve Vyškově přednášeli o kulturních rozdílech

Islám a západní civilizace. Jordánští specialisté ve Vyškově přednášeli o kulturních rozdílech

Islám a západní civilizace. Jordánští specialisté ve Vyškově přednášeli o kulturních rozdílech. Na základě spolupráce AČR s Ozbrojenými silami Jordánského království navštívil Českou republiku, ve dnech 23. listopadu až 3. prosince 2015 tým jordánských důstojníků, specialistů na problematiku „CULTURE AWARENESS“, tedy kulturních odlišností.

Garantem uvedené návštěvy se stalo Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově, jehož Centrum přípravy do zahraničních operací se, stejně jako partnerské mírové operační centrum v jordánském Zarqa, na tuto problematiku velmi úzce specializuje.

Islámská kultura a civilizace, včetně postavení žen v islámské společnosti. To je jedna z velmi důležitých a dnes již naprosto nezbytných součástí přípravy vojenských profesionálů k plnění úkolů v zahraničních operacích. A vyškovští, kteří v tomto procesu zaujímají jedinečné postavení v AČR, se ji snaží neustále rozvíjet, včetně zapojení cenných zkušeností odborníků zahraničních armád. A to těch, kteří navíc v arabském světě přímo žijí. „V loňském roce se nám takto podařilo navázat spolupráci právě s Jordánci, a to při návštěvě jejich speciálního centra, a výsledkem byla nabídka uspořádání hned dvou seminářů přímo tady ve Vyškově, kdy se jejich prostřednictvím měli možnost příslušníci napříč celou naší armádou, seznámit s problematikou arabského světa, otázkami islámské víry a života v muslimském světě či problematikou rovných příležitostí mužů a žen v jordánské armádě,“ hodnotí výjimečnost této aktivity a intenzivně vyvíjecí se spolupráce podplukovník Pavel Šebesta, náčelník Centra přípravy do zahraničních operací.

A obohacení novými vědomostmi a zkušenostmi bylo oboustranné, neboť také Jordánci se zde měli možnost seznámit blíže se základními zvyky a některými atributy naší kultury. Jak se žije v České republice měli mimo jiné možnost poznat prostřednictvím svých hostitelů nejen přímo ve Vyškově, ale i při návštěvě takových měst, jako je Brno, Olomouc a také hlavní město Praha.

A plány této pro AČR významné spolupráce do budoucna? „Rádi bychom využili v příštím roce nabídky Jordánských ozbrojených sil týkající se možnosti účasti našich profesionálů na týdenním kurzu „CULTURE AWARENESS“ přímo ve středisku v Zarqa,“ dodává závěrem podplukovník Šebesta.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. December 2015)